Zajęcia edukacyjne w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku

Autor: 
Stanisław Burzyński
baon1.jpg

W październiku 2015 r. uczniowie kl.I Technikum Agrobiznesu im. Władysława Reymonta – klasa mundurowa w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych wojskowych w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku.
Pobyt rozpoczął się od przywitania przez st. kpr. Piotra Brzezickiego, po czym uczniowie udali się do Sali Tradycji 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej, gdzie zapoznano ich z tradycją „Karpatczyków” oraz szlakiem bojowym w czasie drugiej wojny światowej.
Następnie na placu alarmowym uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy tematyczne. Pierwsza pod dowództwem kpr. Marcina Zdeba ćwiczyła wybrane elementy musztry indywidualnej i zespołowej, druga natomiast pod kierownictwem plut. Grzegorza Kuchy w pierwszej kolejności ćwiczyła pokonywanie toru OSF, a następnie elementy walki wręcz. Po dwóch godzinach lekcyjnych nastąpiła zmiana grup. Uczniowie poza wstępnym opanowaniem elementów musztry, poznali również techniki samoobrony, które będą przydatne w spotkaniu z osobami agresywnymi.
Dalsze zajęcia odbywały się w pomieszczeniach służbowych 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej. Pierwsza grupa ćwiczyła rozkładanie i składanie pistoletu szturmowego wz. 96 „Beryl”, druga zaś pod kierownictwem st. kpr. Piotra Brzezickiego prowadziła strzelanie z laserowego symulatora CZANTORIA. Końcowe wyniki były wysoce zadowalające. Po zakończeniu zajęć każdy kadet otrzymał „Certyfikat o zaliczeniu przeszkolenia wojskowego.” Na zakończenie pobytu w imieniu całej klasy, kadet Sebastian Pułanecki podziękował panu ppłk. Arturowi Dziadule, dowódcy 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kło-dzku za zorganizowanie zajęć na terenie jednostki oraz instruktorom wojskowym, którzy bezpośrednio prowadzili zajęcia z młodzieżą szkolną.

Wydania: