Finał projektu

Autor: 
G.Tur, G. Naporowska-Rodak, P. Bera Stowarzyszenie Kultura u źródeł, Lądek-Zdrój
finał-lądek.jpg

Stowarzyszenie Kultura u Źródeł w Lądku-Zdroju od września do grudnia 2014 r. realizowało projekt „Artystą być i sławę pić – warsztaty literacko – plastyczno – teatralne dla dzieci w wieku 7 – 12 lat” dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika. Projekt miał na celu rozwinięcie zainteresowania kulturą i pobudzenie aktywności twórczej dzieci, a także pożyteczne zagospodarowanie ich czasu wolnego.
Realizację projektu rozpoczęliśmy od zorganizowania dla dzieci czterech profesjonalnych warsztatów artystycznych, prezentujących nieznane im jeszcze formy sztuki plastycznej czy teatralnej, takie jak: Kreatywne Warsztaty Literackie, warsztaty z japońskiego Teatru Kamishibai, warsztaty z Czarnego Teatru czy też warsztaty „Asamblaż”. Ponadto już od września co tydzień uczestnicy projektu spotykali się w miejskiej bibliotece na zajęciach literacko-plastyczno-teatralnych. W różnego rodzaju warsztatach wzięło udział od 20 do 40 dzieci.
16 grudnia w Centrum Kultury i Rekreacji odbyło się spotkanie finałowe, podczas którego zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć przygotowane przez uczestników projektu inscenizacje oraz filmik przedstawiający realizację całego projektu. Prezentacje Czarnego Teatru i Teatru Kamishibai bardzo się publiczności podobały, a będące niespodzianką na zakończenie minijasełka wzbudziły zachwyt wśród obecnych. Mali artyści obdarowani kwiatami poczuli się niezwykle wyjątkowo. Spotkaniu towarzyszyły wystawy, fotograficzna i prac dzieci w technice asamblaż pt. „Ach co to był za ślub”, a także słodka uczta, przygotowana przez rodziców.
Dziękujemy wszystkim dzieciom uczestniczącym w projekcie oraz ich rodzicom za tak liczne zainteresowanie oraz za całe zaangażowanie w realizacji tego przedsięwzięcia.

Wydania: