Wielkie zmiany w Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej z okazji 50-lecia istnienia

Autor: 
Małgorzata Jaworska
elewacja frontowa (1).jpg

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej zostało powołane do życia w 1964 roku i jest jedyną tego typu placówką w Polsce oraz jedną z nielicznych w Europie. Siedziba Muzeum mieści się w dawnym kościele ewangelickim i szkole parafialnej, wzniesionych w latach 1821-22 i przebudowanych po pożarze w 1823 r., wg projektu wybitnego europejskiego architekta Karla Schinkla.
W 1869 r., od strony północnej świątyni, dobudowano niewielką zakrystię.
Po II wojnie światowej budynek kościoła pozostawał opuszczony, a dawna szkoła pełniła funkcje budynku mieszkalnego. Decyzją mieszkańców miasta w roku 1964 budynek kościoła postanowiono zaadaptować na Muzeum Filumenistyczne, a w 1968 r. Muzeum powiększono o przebudowany budynek dawnej szkoły.
Rok 2014 jest rokiem wyjątkowym dla bystrzyckich muzealników, ponieważ przypada w nim 50 rocznica istnienia placówki. Instytucja została powołana do życia już w lipcu 1964 roku, jednak muzealnicy będą celebrować okrągłą rocznicę istnienia dopiero jesienią. Głównym powodem przeniesienia terminu obchodów są zaawansowane prace remontowe, które trwają właśnie w budynku Muzeum Filumenistycznego.
W br. bystrzycka instytucja pozyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie: Bystrzyca Kłodzka, budynki kościoła i szkoły ewangelickiej z pocz. XIX w. obecnie Muzeum Filumenistyczne: kompleksowy remont elewacji budynków w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Och-rona zabytków.
Zadanie obejmuje kompleksowy remont elewacji unikatowych budynków Muzeum Filumenistycznego zlokalizowanych przy historycznym średniowiecznym Małym Rynku. Zły stan dachów i rynien w obiekcie przez lata spowodował infiltracje wody w mury, wykwity pleśni, liczne wysolenia skutkujące znaczącymi ubytkami tynku, a także fragmentów murów.
W roku 2010, dzięki wsparciu Gminy Bystrzyca Kłodzka wykonano kompleksowy remont dachów, w związku z czym usunięto główne przyczyny degradujące elewacje Muzeum, niestety jednak wygląd budynku pozostawiał wiele do życzenia.
Remont elewacji przywróci jej dawny wygląd, pozwalając odzyskać dla Bystrzycy najcenniejszy przykład XIX- wiecznego klasycyzmu (obiekty z tego okresu są niezwykle rzadko reprezentowane na terenie ziemi bystrzyckiej). W planie remontu przewidziana została również wymiana okien.
Zrealizowanie zadania nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który dofinansował zadanie kwotą 100 tys. zł. Wkład własny na realizację remontów zapewniła gmina Bystrzyca Kłodzka. Prace remontowe potrwają do września.
Zwieńczeniem projektu będzie prezentacja efektu działań renowatorów podczas obchodów 50-lecia istnienia Muzeum Filumenistycznego, na które już teraz serdecznie zapraszamy.

Wydania: