Walczymy o pociąg z Poznania do Kłodzka

Autor: 
Prezes KO DLK Grzegorz Oleś

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wprowadził do konsultacji projet rozkładu jazdy pociągów na okres 2014/15 na liniach wojewódzkich i stykowych. Wśród wymienionych propozycji znalazło się bezpośrednie połączenie kolejowe Kłodzka z Lesznem. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że pociąg ten w obu kierunkach na stacji Leszno skomunikowany jest z pociągiem Regio Poznań - Leszno i Leszno - Poznań. Komitet Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych, który już od pięciu lat działa na rzecz rozwoju kolei na Dolnym Śląsku, już wysłał do konsultacji pismo z prośbą o połączenie relacji tych pociągów zarówno do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, jak i Wielkopolskiego. Obecnie czekamy na odpowiedź i wierzymy, że proponowana przez nas zmiana zostanie wprowadzona w życie. Pismo z prośbą o poparcie działań mających na celu wprowadzenie od przyszłego rozkładu pociągu bezpośredniego z Poznania do Kłodzka wysłane zostało również do poseł Moniki Wielichowskiej, która aktywnie udziela się w naszym rejonie w sprawach kolejowych. Również Państwo mogą poprzeć projekt, gdyż UMWW prowadzi obecnie konsultacje w sprawie propozycji do zmian w projekcie na 2014/15.
Swój wniosek o uruchomienie połączenia można wysłać na adres e-mali kolej@umww.pl lub kodlk@vp.pl
Połączenie kolejowe z Poznaniem to szansa dla regionu, zwłaszcza, że Wielkopolanie tłumnie przybywają do naszych kurortów i uzdrowisk.

Wydania: