Rewitalizacja parku zdrojowego w Lądku Zdroju

Autor: 
inf.wł.
park_moniuszki.jpg

Gmina Lądek-Zdrój dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej rewitalizuje kolejny park zdrojowy. Tym razem jest to park im. Stanisława Moniuszki. Na zadanie pod nazwą „Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Lądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego” Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 69,99% wartości projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Zakres prac obejmuje wycinkę i zabiegi pielęgnacyjne drzew, nowe nasadzenia, remont alejek parkowych, wymianę lamp oświetleniowych oraz ławek i koszy. Wyremontowana zostanie również „Biskupia Studnia”. Prace związane z pielęgnacją zieleni i nasadzeniem nowych roślin już zostały wykonane. Obecnie wyłoniona w ramach przetargu firma remontuje alejki, „Biskupią Studnię” i schody prowadzące do znajdującej się w parku kaplicy św. Jerzego. Kolejnym etapem prac będzie wymiana oświetlenia parkowego oraz montaż ławek i koszy na śmieci. Zakończenie prac przewidziano na koniec sierpnia br.
Park im. Moniuszki jest już trzecim parkiem, który Gmina odnawia przy wsparciu środków unijnych. W latach poprzednich rewitalizacji poddano park im. Jana Pawła II oraz park 1000–lecia.

Wydania: