Remont bystrzyckiego ośrodka kultury

Autor: 
inf.wł.
Profesjonalne studio nagrań - remont sali widowiskowej MGOK.jpg

Od blisko trzech lat nieprzerwanie trwają prace remontowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej. W przeważającej części inwestycja ta realizowana jest z zewnętrznych środków finansowych. Pozyskane do tej pory fundusze w wysokości 4 479 827,78 PLN przeznaczone zostały na prace remontowe, modernizacyjne oraz na wyposażenie remontowanej obecnie sali widowiskowej. Wkład własny gminy w tę inwestycję wynosi 1 292 693,36 PLN.

Wydania: