Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

Autor: 
inf. MZ

Decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, wyroby o nazwie: Harmonizer (producent: Bio ENERGY Sp. z o.o. Porażyn 68a, 64-330 Opalenica), Biostymulator BS-1 (producent: Instytut HenMed Sp. z o.o. w organizacji Sp. k., ul. Przepilińskiego 68, 43-400 Cieszyn) oraz Rezonator bioFotonowy BV-Harmonic (producent: Bona-Vita International SA, ul. Środkowa1, 40-584 Katowice) zostały wycofane z obrotu i używania.
W związku z powyższym, osoby które nabyły w/w wyroby medyczne mogą składać reklamację do sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową i żądać odstąpienia od umowy.
Dodatkowych informacji, jak również pomocy w sporządzeniu reklamacji udziela Agnieszka Lebda – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kłodzku, od poniedziałku do czwartku w godz. 8.15-13.15, przy ul. Kościuszki 7 (budynek banku) pok. 301.

Wydania: