Planowane inwestycje w ochronie zabytków

Autor: 
Ewa Koczergo
IV etap murów.jpg

Od 23 lipca br. zaczęły się prace konserwatorskie ostatniego już etapu remontu murów obronnych zlokalizowanych wzdłuż ul. Międzyleśnej w Bystrzycy Kłodzkiej.
Realizowany zakres prac obejmuje:
- wykonanie badań stratygraficznych i architektonicznych wraz z dokumentacją,
- wykonanie prac konserwatorskich robót budowlanych, w tym:
- usunięcie roślinności porastającej powierzchnię muru, czyszczenie ścierne i chemiczne murów oraz czyszczenie spoin, odgrzybianie ścian, odsalanie kamiennego lica muru, wykonanie impregnacji wzmacniającej, naprawa powierzchni murów z kamienia i uzupełnianie ścian, czyszczenie kamienia z zaprawy cementowo – wapiennej; wykonanie zabezpieczenia korony murów, wykonanie klamrowania, wykonanie tynków zewnętrznych, malowanie tynków gładkich, montaż nakryw kamiennych, uzupełnianie ubytków – flekowanie, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej z piaskowca oraz wykonanie na elewacji muru dawnego więzienia krat okiennych.
Celem realizowanych od 2011 roku prac konserwatorskich na murach obronnych jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Bystrzycy Kłodzkiej poprzez zabezpieczenie obiektu zabytkowego przed dalszą degradacją, a także ekspozycja walorów edukacyjnych, historycznych fortyfikacji średniowiecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta.
Zakres prac konserwatorskich realizowanych w 2014 r. obejmuje ok. 612 m2 muru kamiennego i ceglanego i jest kontynuacją prac z 2011, 2012, 2013 r.
Wszystkie prace konserwatorskie i roboty budowlane wykonywane są pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Na realizację tego tak istotnego dla miasta zadania Gmina Bystrzyca Kłodzka pozyskała dotację z Programu Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu – ochrona zabytków w wysokości 200 000 zł.
Wartość całego zadania wynosi: 257 526,07 zł.

Wydania: