Pierwsze cielaki trafiły do gospodarza w Gminie Kłodzko

Autor: 
Zbigniew Szczygieł

Po spotkaniach przedstawicieli Zakładów Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. z rolnikami w pięciu gminach Ziemi Kłodzkiej w marcu tego roku, przypomnę, że została przedstawiona oferta współpracy zakładu z rolnikami.
Ziemia Kłodzka to ogromny, niewykorzystany obszar do hodowli bydła, owiec, kóz, krótko mówiąc rogacizny. Przypomnę, że na naszych terenach
w latach trzydziestych hodowano blisko 90 tys. sztuk bydła. Lata 70. to 45 tys., a obecnie jest zaledwie 9 tys. szt. bydła.
„Biernacki” zapowiadał uruchomienia programu obsadzania własnymi cielakami gospodarstw rolników. Cielaki tzw. odsadki o wadze ok. 200 kg, przekazane rolnikowi mają osiągnąć wagę ponad 600 kg. Po tym okresie zakład odbiera dorosłe już bydło i się rozlicza za osiągniętą wagę.
Jak sądzę, jest to dogodna forma współpracy pod warunkiem, że w gospodarstwie istnieją jeszcze tradycje hodowlane i gospodarstwo posiada niezbędne powierzchnie użytków zielonych, hodowlane oraz zaplecze techniczne.
Pierwsza partia cieląt to transport 20 sztuk ubezpieczonych cieląt.

Wydania: