Józef Kochniarczyk odznaczony

Autor: 
inf. wł.
dyrektorZSAbożków.jpg

Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie odznaczony został Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Uroczystość wręczenia odznaki miała miejsce w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewówdzkiego, dnia 17 lipca 2014 r.
Józef Kochniarczyk jako nauczyciel, a obecnie dyrektor szkoły, intensywnie współpracuje z Samorządem Uczniów i Słuchaczy, Radą Rodziców ZSA w Bożkowie, Stowarzyszeniem Przyjaciół ZSA oraz całym środowiskiem lokalnym. Jest pomysłodawcą i organizatorem wielu przedsięwzięć o charakterze regionalnym i ponadregionalnym. Nawiązał współpracę zagraniczną z Włochami, Francją, Niemcami i Hiszpanią, w ramach której młodzież polska wyjeżdża do zaprzyjaźnionych szkół. Jako uczestnik licznych konferencji międzynarodowych w zakresie oświaty, rolnictwa, turystyki promuje szkołę, region, województwo zarówno w kraju, jak i za granicą. Zrealizował projekt pn. Przebudowa części szkoły i internatu na Rolnicze Centrum Wiedzy i Innowacji w Bożkowie. Jest członkiem Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy DODR we Wrocławiu, ekspertem z listy MEN w zakresie języków obcych i ochrony środowiska oraz tłumaczem przysięgłym j. niemieckiego. Był nadzorcą wyborów w Bośni i Hercegowinie z ramienia OBWE i ONZ oraz dyrektorem Wydziału Oświaty i Sportu w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Otrzymał Nagrodę Marszałka Woj. Dolnoślaskiego i dwie nagrody Kuratora Oświaty za swoją twóczą pracę na rzecz Dolnego Śląska. GRATULUJEMY!

Wydania: