Inkubator przedsiębiorczości w powiecie

Autor: 
MZ

Starostwo Powiatowe w Kłodzku, realizując politykę wspierania rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarki naszego regionu, ograniczania bezrobocia oraz promowania przedsiębiorczości, zamierza przystąpić do uruchomienia na naszym terenie we współpracy z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu inkubatora przedsiębiorczości.
Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego zobowiązuje samorząd do podejmowania systemowych działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku pracy, co wpisuje się również w strategię rozwoju województwa.
Dlatego też zapewnienie kompleksowego wsparcia dla przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą będzie przez kolejną kadencję istotnym elementem działalności w tym obszarze.

Wydania: