Felieton ze Starej Morawy/lipiec 2014

Autor: 
A. Gnadenstein

... wiele światów wapienniczego życia codziennego; jak inaczej nazwać to wszystko, co towarzyszy wydarzeniom jednego z pulsujących miejsc Strońszczyzny... W pierwszej dekadzie lipca wernisaż „1 + 8” - prezentacja sztuki ceramicznej Małgorzaty Skubały-Krentowicz, jej studentek i studentów. Warto tę ekspozycję obejrzeć i poruszyć jej kreatywnością swoją wyobraźnię. Otwarciu towarzyszyło dźwiękowe tło interesującego kompozytora ze Stanów Zjednoczonych, wiolonczelisty Timothy Imlay ... Wizyta także w Wapienniku telewizji „Silesia”, po kilku dniach Radia Katowice, cała ta medialna baza oparta na Górnym Śląsku, wszystkie te działania z pewnością przybliżą nasze małe ojczyzny, zachęcą wielu gości do zatrzymania się, nawet do przedłużenia pobytu...
Kolejny raz towarzyszę moim „dachczyńcom” w podróży przez sąsiednie Czechy do Moguncji w Nadrenii – Palatynacie i udziale w spotkaniach ich przyjaciół we wspaniałym klasztorze Benedyktynów na „Jacobsberg”; miejsce szczególnie interesująco położone, wzdłuż Renu. Sąsiedztwo innych klasztorów i w prostej linii ok. 6 km od śladów zespołu klasztornego Hildegardy z Bingen. ... klasztor całkowicie zmodernizowany, maleńka grupa mniszek i mnichów benedyktyńskich prowadzi działalność edukacyjną, rekolekcyjną, przy jednoczesnych pracach przy prowadzeniu plantacji winorośli /200 gatunków!/ i symbolicznej produkcji win klasztornych... organizują też koncerty, spotkania literackie i inne. Uczestniczyliśmy w ostatni wieczór w koncercie przybliżającym wydarzenia na Ukrainie; śpiewała i grała na znanym, charakterystycznym z tamtego rejonu instrumencie, na bandurze, niezwykle utalentowana artystka, Zoriana Grzybowska. Przyleciała na zaproszenie gospodarzy ... aż z Krakowa, gdzie mieszka od prawie 20 lat... To tutaj dwa dni temu na „Jacobsberg” dotarła do nas smutna wiadomość o przedwczesnym odejściu naszego przyjaciela Ryszarda Kalińskiego ... Z pewnością będzie przez wiele lat brakowało jego trafnych opinii i ciągłego pielęgnowania kultu Strońszczyzny i Ziemi Kłodzkiej.... za kilka dni powrócimy do swojej małej ojczyzny uboższej o cenną osobowość Ryszarda.
Ps. W najbliższym czasie spotkanie autorskie z wybitnym reżyserem i pedagogiem Zbigiem Rybczyńskim.
A 15 sierpnia „Przygoda ze sztuką i ekologią, festyn wokół św. Hildegardy z Bingen”.... oba wydarzenia organizuje stowarzyszenie Muzeum Wapiennik w Starej Morawie.

Wydania: