Niezbędna

Autor: 
inf.wł.
Wielichowska-z marszałkiem Cezarym Przybylskim.jpg

Droga krajowa nr 8  to niezbędna inwestycja dla zapewnienia zrównoważonego i stabilnego rozwoju Dolnego Śląska.
Długookresowy i stabilny rozwój Dolnego Śląska nie będzie możliwy, jeśli sieć dróg ekspresowych w Regionie nie będzie odpowiadała aktualnym potrzebom oraz przyszłym wyzwaniom rozwojowym. Dlatego ogromne znaczenie dla Dolnego Śląska i Polski ma droga krajowa Nr 8, E-67 na odcinku Wrocław – Kłodzko – Kudowa Zdrój.
Krajowa 8 to droga, o której wpisanie do sieci dróg krajowych i autostrad Monika Wielichowska niezmiennie stara się od ponad sześciu lat parlamentarnej pracy, i wcześniej jako starosta kłodzki.
Projektowanie drogi ekspresowej Wrocław – Kłodzko – granica państwa powinno odbyć się wzdłuż korytarza DK Nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice – gdzie rozpoczyna się AOW) – Kłodzko oraz wzdłuż DK Nr 33 na odcinku Kłodzko – Międzylesie – Boboszów.
Ta droga ekspresowa jest bardzo potrzebna z kilku względów. Jeden z nich to niedostateczna więź transportowa Wrocław – Kłodzko i dalej Brno – Wiedeń. Ponadto droga krajowa Nr 8 została uznana za najbardziej niebezpieczną i zapoczątkowała program pod hasłem „Drogi zaufania – bezpieczna ósemka”.
Realizacja trasy zapewni zrównoważony rozwój obszaru Aglomeracji Wrocławskiej oraz całego pogranicza Polsko- Czeskiego, lepsze wykorzystanie potencjału społeczno-gospodarczego obszaru /tereny aktywności gospodarczej, kopalnie surowców – warto w tym momencie wspomnieć, że 90% rezerwuaru kruszyw do budowy dróg, autostrad, nasypów kolejowych wyjeżdża z Dolnego Śląska DK Nr 8/ oraz turystycznego tego regionu, jako jednego z głównych ośrodków turystycznych i uzdrowiskowych kraju oraz zapewni możliwość najkrótszego  połączenia w relacji Gdańsk – Poznań–Wrocław– Brno–Wiedeń.
Korytarz ten pokrywa się również z korytarzem międzynarodowej linii kolejowej sieci TINA  Świnoujście – Szczecin – Rzepin /Poznań – Wrocław – Międzylesie – Praga. Mając na uwadze przywołane argumenty, droga krajowa nr 8 jest niezbędną inwestycją, która pozwoli na zapewnienie zrównoważonego i stabilnego rozwoju Dolnego Śląska.

Wydania: