Stronie Śląskie w 2014 roku

Autor: 
wysłuchał: Mirosław Awiżeń

... dochody na ten rok Gmina planuje w wysokości 28 mln 366 tys. zł – mówi z-ca Burmistrza Dariusz Chromiec - wydatki planujemy w kwocie
27 mln 422 tys. zł. Nadwyżka przeznaczona jest na spłaty kredytów i pożyczek. Zadłużenie na koniec roku 2013 wynosiło 11 mln 315 tys. Poprzedni rok zamknął się także nadwyżką.
- Co planujecie Państwo na ten rok?
- Najważniejszymi inwestycjami są:
1/ zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim. Koszt tej operacji to 3 mln 320 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2 mln 814 tys. zł,
2/ ciąg dalszy modernizacja infrastruktury technicznej oś. Morawka na sumę 2 mln 493 tys. zł,
3/ budowa oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich - Stronie Śląskie i Goszów za 577 tys. zł,
4/ remont stadionu sportowego w Stroniu Śląskim za ponad 300 tys. zł,
5/ oczywiście dużo imprez z realizacją projektów transgranicznych z Czechami. Przede wszystkim są to programy rekreacyjno-edukacyjne oraz inwestycje. Ich wartość przekracza kwotę 1 mln 400 tys. zł, w tym
6/ modernizacja i remont hali sportowej w Stroniu Śląskim, a także
7/ budowa kanalizacji sanitarnej Kletno – Stara Morawa.
Planowana wartość inwestycji na ten rok wynosi 10 mln 500 tys. zł.
Należy tutaj dodać, że wszystkie zaplanowane zadania majątkowe będą realizowane tylko w przypadku pozyskania dodatkowych/zewnętrznych środków finansowych z budżetu państwa czy z UE.
A przecież codziennie trwają jakieś remonty, modernizacje w dużej ilości choć drobniejsze. Myślę, że tak jak udany był rok 2013 i poprzednie, tak i ten zaliczymy do lat dobrych.

Wydania: