Dobry rok dla bystrzyckich zabytków

Autor: 
Ewa Koczergo
Baszta Rycerska 1.jpg

8 listopada br. nastąpiło zakończenie i odebranie prac konserwatorskich i robót budowlanych prowadzonych na najważniejszych bystrzyckich zabytkach, identyfikujących Bystrzycę Kło-dzką jako miasto o doskonale zachowanym układzie fortyfikacji średniowiecznych.
Realizacja tych przedsięwzięć przyczyniła się do poprawy wizerunku Bystrzycy Kłodzkiej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, wyeksponowania naturalnego, historycznego piękna zabytków Starówki, poprawy stanu technicznego fortyfikacji obronnych, Bramy Wodnej, Baszty Rycerskiej i Baszty Kłodzkiej.
XIV-wieczne mury obronne, Brama Wodna i Baszta Rycerska, a także Baszta Kłodzka, wpisane są do Dolnośląskiego Rejestru Zabytków i stanowią dziedzictwo kulturowe. Są bezcennym dobrem i przejawem kunsztu oraz wrażliwości artystycznej ich autorów, odzwierciedleniem tendencji w sztuce panujących w epoce, w której powstały. Poprzez ich remont i adaptację do nowych funkcji stworzono miejsca, w których mieszkańcy i turyści mogą docenić dziedzictwo kulturowe i historyczne Bystrzycy Kłodzkiej.

Wydania: