Zalew w Starej Morawie - już w pełnej krasie

Autor: 
Mirosław Awiżeń
Foto: 
UMiG Stronie Śl.
zalew-mirek.jpg
zalew6.jpg

14. czerwca tego roku nastąpiło uroczyste otwarcie całego kompleksu turystycznego zalewu w Starej Morawie.
Po rewaloryzacji całego Stronia Śląskiego, po nadaniu Gminie nieodwracalnego kursu na jej rozwój w kierunku turystyki i rekreacji, po uruchomieniu jej „zasobów zimowych” (Czarna Góra, Kamienica, Bolesławów...), po „utkaniu” na terenie Gminy mnóstwa prywatnych hoteli, hotelików, pensjonatów, agroturystyk, ziściła się też idea zagospodarowania letniego, wodnego. Koncepcja budowy zalewu w górach zrodziła się w 1995 roku. Wówczas zdecydowano już o lokalizacji, a w maju 1996 roku opracowano koncepcję budowy zbiornika - jako retencyjnego.
W lutym 1997 r. przygotowano dokumentację geologiczno-inżynierską a do grudnia 1999 roku pełną dokumentację projektową. Po jej zatwierdzeniu przez Urząd Woj. we Wrocławiu od września 2001 r. rozpoczęto budowę zbiornika i drogi dojazdowej, którą zakończono w kwietniu 2004 r., aby już w czerwcu tego roku przystąpić do koncepcji turystycznego zagospodarowania zbiornika i terenu rekreacji przy zbiorniku.
W 2005 r. uzyskano pozwolenie na turystyczne zagospodarowanie „Staromorawskiego Oczka”.
W 2006/2007 r. powstała przepiękna wieża, mola i drewniane pomosty wędkarskie - już kąpieliska. Stowarzyszenie Architektów Polskich w r. 2008 nominowało obiekt do Nagrody Roku.
W 2010 r. firmy: „WASAMA” i „DROG-INST” z Lądka Zdroju wykonały roboty budowlane związane z uzbrojeniem podziemnym, oświetleniem, ogrodzeniem i głównymi ciągami komunikacyjnymi. Co nie udało się dostać w 2009 roku, to udało się w 2011 - Gmina uzyskała dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Projektu Operacyjnego i od lutego 2012 roku do maja 2013 wybudowała także parkingi, obiekty kubaturowe oraz zagospodarowała tereny zielone, aby 13. czerwca 2013 roku uzyskać pozwolenie na użytkowanie turystyczne „Staromorawskiego Oczka”.
14 czerwca 2013 roku nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi na tym obiekcie zarządzanym przez gminną spółkę z o.o. pod przewodnictwem p. Renaty Nowak.
Tak pokrótce wyglądała droga dojścia gminy Stronie Śląskie do uzyskania atrakcji letniej porównywalnej do atrakcji zimowej „Czarnej Góry”. „Czarna Góra” pociągnęła za sobą budowę ośrodków zimowych w Kamienicy, Bolesławowie, Bielicach - teraz kolej na Orłowiec... Więc myślę, że i zalew w Starej Morawie to początek kolejnego, letniego „pociągu”.
Warto jeszcze podać - ile to wszystko kosztowało: całość - 10 mln 768 tys. 616 zł, a dofinansowanie w ramach RPO 2 mln 476 tys. 733 zł.

Wydania: