Na strychu jednego z domów w Boguszynie spotykają się duchy i pogromcy smoka!

Autor: 
Ryszard Niedźwiedź

Dużo ludzi wie, ale też dużo ludzi nie wie, że:
- na strychu jednego z domów w Boguszynie k. Kłodzka mieści się Klub Inicjatyw Młodzieży – zorganizowany ruch młodzieży samorządowej, który w ubiegłym roku 11 listopada obchodził 20 –lecie swojego istnienia ( z tej okazji, na ścianie budynku, w którym mieści się ów klub, odsłonięto tablicę pamiątkową z popiersiem ks. Popiełuszki, a w plenerze przed tablicą wystąpiły zespoły młodzieżowe z Wrocławia i Leszna zakończone popisem aktorki teatru dramatycznego z Sankt Petersburga pracującej aktualnie w Wilnie Anny Turanosowej ).
- w klubie tym, z inicjatywy m. in. nieżyjącego już od 6. lat kapelana Solidarności ks. Prałata „Kruszyny” Stefana Witczaka oraz znanego chirurga dr Janusza Romaniszyna, jak również wciąż bardzo aktywnego działacza społecznego i młodzieżowego Wiesława Mietlińskiego, spotyka się co roku, nierzadko spontanicznie, i dyskutuje na najróżniejsze tematy, kilkaset a może nawet kilka tysięcy ludzi z Polski, Litwy, Łotwy, byłych republik kaukaskich, Czech, Niemiec, Szwecji… zwolenników naturalnego ładu i porządku, przedstawicieli niemal wszystkich zawodów.
- na strychu jednego z domów w Bo-guszynie można zobaczyć nieznane materiały, które przyczyniły się w znacznym stopniu do upadku ministra rolnictwa Andrzeja Leppera.
- na strychu wyżej wymienionego domu w Boguszynie można zobaczyć oryginalne wystawy, pierwsze niezależne gazety regionalne, niemal wszystkie kartki reglamentacyjne jakie były na terenie naszego kraju, wstrząsające dokumenty wydane przez reżim komunistyczny.
- na strychu jednego z domów w Bo-guszynie można poznać ginącą roślinę rosnącą w pobliskim lesie i która być może jest nieopisanym dotąd endemitem: Podrzeniem Żebrowcem.
- wreszcie na strychu jednego z domów w Boguszynie można spotkać się z matematykami, fizykami, chemikami, z osobami posiadającymi rozległą wiedzę naukową i jednocześnie przekonanymi, że są po części duchami !

Wydania: