Jak to z pogotowiem ratunkowym...

Autor: 
odpowiedź J. Radziejewskiej

Jak to jest z pogotowiem ratunkowym w Kudowie Zdroju, Lewinie Kłodzkim i okolicach?
Odpowiedź dyr. ZOZ Kłodzko J. Radziejewskiej na protest stowarzyszenia „Kudowianie” i klubu radnych „My dla Kudowy”

„Odpowiadając na protest Państwa /.../ stwierdzam, że nastąpiło nieporozumienie. Piszecie Państwo, że od 1.01. 2013 r. Pogotowie Ratunkowe w Kudowie Zdroju zostało pozbawione dyżurujących lekarzy.
Pragnę poinformować, że w Kudowie Zdroju stacjonuje ambulans ratownictwa medycznego podstawowy, w którym zgodnie z ustawą o ratownictwie medycznym dyżurują zawsze dwie uprawnione osoby i są to pielęgniarka i ratownik. W żadnym zespole ratunkowym nie dyżuruje sanitariusz, jak to Państwo podnosicie w swoim piśmie.
Jak wynika z powyższego nie zaszły żadne zmiany od nowego roku pracy zespołów ratownictwa medycznego.
Pomyliliście Państwo dwa różne świadczenia zdrowotne, z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i z zakresu ratownictwa medycznego. Sądzę, że nieporozumienie wzięło się z faktu, iż gabinet lekarza dyżurującego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mieścił sie w lokalu, w którym stacjonował ambulans ratownictwa medycznego i pacjenci utożsamiali lekarza z pracą w zespole ratownictwa. Z dn. 1.01.2013 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku przestał świadczyć usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej /.../ Świadczenia te przejęło Specjalistyczne Centrum w Polanicy Zdroju. /.../ Czyniłam starania dla uzyskania kontraktu na te świadczenia, ale niestety bez rezultatu. Jest mi przykro, ale nie mogę pomóc mieszkańcom w tym zakresie.”

Wydania: