Innowacja edukacyjna w noworudzkim liceum

Autor: 
A. Behan

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie zamierza uatrakcyjnić swoją ofertę dla uczniów, którzy rozpoczynają w nim kształcenie w roku szkolnym 2013/2014. Poza kilkoma klasami pierwszymi, kontynuującymi tradycje istniejących dotychczas profili nauczania, utworzona zostanie klasa o profilu matematyczno-technicznym pod patronatem Zakładu Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. w Przygórzu. W marcu bieżącego roku zostało podpisane porozumienie o współpracy dydaktycznej pomiędzy ZPAS GROUP reprezentowanym przez prezesa Piotra Baranowskiego a Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie reprezentowanym przez dyrektor Marzannę Pietrzak. Innowacja wprowadzona przez noworudzkie liceum jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów z wykształceniem technicznym oraz wysokimi umiejętnościami z zakresu obsługi komputera, uwzględniającej specjalistyczne oprogramowanie. W klasie objętej innowacją przewidywane są rozszerzenia z trzech przedmiotów: matematyki (w kolejnych klasach 4,8,7 godzin nauczania tygodniowo), fizyki (odpowiednio 1,4,4) oraz informatyki (1,5,4). Warto zaznaczyć, że na lekcjach informatyki wprowadzone będzie nauczanie rysunku technicznego, przygotowujące do pracy z oprogramowaniem AUTOCAD, stworzonym specjalnie na potrzeby projektowania produkcyjnego. W ramach współpracy z Grupą ZPAS S.A. młodzież mogłaby zapoznać się z najnowszymi technologiami produkcji, wykorzystującymi specjalistyczne urządzenia i programy komputerowe, a także pozyskać informacje o zasadach zarządzania i marketingu oraz przebiegu i organizacji procesów produkcyjnych w nowoczesnej firmie. W tym celu uczniowie wspomnianej klasy mieliby możliwość odbywania praktyk na terenie zakładów wchodzących w skład Grupy ZPAS S.A. Za czas praktyki uczniowie nie będą otrzymywać wynagrodzenia, ale wyróżniające się osoby będą mogły być nagrodzone stypendium. Zdaniem dyrekcji i nauczycieli liceum, absolwenci klasy matematyczno-technicznej zyskają szansę zatrudnienia w zakładach Grupy ZPAS S.A., nowoczesnej i prężnie działającej firmie, co może stanowić motywację młodych ludzi do pozostania w Nowej Rudzie.

Wydania: