Aktywne Starszaki

Autor: 
D. Chmielarz
starszaki.jpg

Uczestniczą w warsztatach artystycznych, fotograficznych; dyskusyjnych klubach książki, filmu i muzyki; klubach gier i kolekcjonerów; jeżdżą do kina; uczą się obsługi komputerów; uczęszczają na zajęcia ruchowe - fitnes, aquarobik.
I tak od 20.11.2012 do 31.03. 2013 r. A wszystko to w ramach realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Stowarzyszenie Równych Szans projektu STARSZAKI ZE SZCZYTNEJ SĄ AKTYWNE, którego celem jest aktywizacja osób w wieku 60+ w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób dorosłych, finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Koordynatorem projektu jest Jerzy Król; na realizację zajęć, zakup niezbędnych materiałów i pomocy przewidziano w projekcie 32000 zł. Nad jakością zajęć, ich atrakcyjnością czuwają panie: Renata Dudek - Stowarzyszenie i Anna Nowak - Biblioteka.
- Zainteresowanie projektem było tak duże, że musieliśmy tworzyć dodatkowe grupy. To był strzał w 10! - R. D.
- Przychodzące do nas osoby są zdolne, mają wiele pomysłów, zdobyte umiejętności wykorzystują w życiu codziennym. - A.N.
- Największą zaletą tego projektu jest to, że możemy się spotkać, pobyć ze sobą, pożartować, nauczyć się czegoś, wymienić doświadczeniami. Każdy może tu znaleźć coś dla siebie. - uczestnicy.

Wydania: