Protest rodzin pacjentów przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Kłodzku

Autor: 
pacjenci ZPO

Protestujemy przeciwko zamknięciu Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kłodzku. Likwidacja, jedynej takiego typu placówki w mieście, jest czynem krzywdzącym, wymierzonym wobec przewlekle chorych, samotnych i bezbronnych pacjentów!
Nie zgadzamy się na wywóz chorych do zakładu o niższym standardzie, mieszczącego się w starym, niewyremontowanym budynku w Nowej Rudzie. Kłodzko, jako miasto powiatowe, powinno poszerzyć ofertę pomocy chorym, otwierać nowe miejsca stałego pobytu dla ludzi wymagających opieki i pielęgnacji, którzy nie mogą funkcjonować w domu, doposażać je w nowoczesny sprzęt, nie zaś likwidować doskonale działający ośrodek, z fachową i oddaną swojej pracy kadrą, pozbawiając tym samym miasto powiatowe tak potrzebnej placówki. Czyżby Kłodzko w ogóle chciało się pozbyć starych i chorych ludzi?
W tym roku po raz pierwszy, także dla seniorów, grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, aby zwrócić uwagę społeczeństwa, że starość musi być godna. Czas, aby sprawy pomocy seniorom weszły na stałe do polityki Szpitala Powiatowego i jednostek samorządowych, których powinnością jest ochrona najsłabszych. Likwidacja Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego jest zaprzeczeniem tej idei i człowieczeństwa w ogóle.
Prosimy o pozostawienie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kło-dzku, a w imieniu tych, którzy nie są już w stanie upomnieć się o swoje prawa, żądamy utrzymania tej placówki.

Wydania: