Interwencja do Rzecznika Praw Pacjenta

Autor: 
Kazimierz Drożdż

W związku z licznymi skargami oraz prośbami kierowanymi do mnie od mieszkańców miasta i gminy Stronie Śląskie oraz miasta i gminy Lądek Zdrój w sprawie pozbawienia ich przez Narodowy Fundusz Zdrowia opieki ambulatoryjnej w ramach pomocy nocnej i świątecznej, proszę w imieniu własnym oraz mieszkańców o podjęcie działań, które przywrócą dostęp do opieki.
Miasta i gminy Lądek Zdrój i Stronie Śląskie oraz 21 okolicznych wsi zamieszkuje łącznie około 16000 mieszańców, a ze względu na swe walory turystyczne, odwiedza je dziennie drugie tyle turystów, gdyż położone są w górskim zagłębiu turystyczno-wczasowym w Powiecie Kłodzkim.
W obrębie wymienionych miast i gmin funkcjonują ośrodki narciarskie, które przyciągają wielu miłośników narciarstwa tj. Czarna Góra, Kamienica, Bolesławów, Nowa Morawa, Bielice Stary i Nowy Gierałtów, czy stacja narciarska Lądek Zdrój. Funkcjonują liczne pensjonaty, hotele i gospodarstwa agroturystyczne, jak również sanatoria i ośrodki rehabilitacyjne, głównie w Lądku Zdroju. Mieszkańcy wymienionych miejscowości oraz odwiedzający je turyści i kuracjusze zostali decyzją administracyjną pozbawieni opieki lekarskiej i muszą
w chwili obecnej udawać się po nią do oddalonej o około 30 km miejscowości Bystrzycy Kłodzkiej. Zwracam uwagę, iż jest to teren górski, gdzie zlikwidowano linię kolejową i są tylko dwie zatłoczone drogi prowadzące do Bystrzycy Kłodzkiej, w tym jedna w okresie zimy miejscami nieprzejezdna.
Do 2008 roku funkcjonował w Lądku Zdroju mały szpital ze stacją pogotowia ratunkowego i oddziałem ogólnym i chirurgicznym, który zabezpieczał potrzeby mieszkańców obu gmin oraz turystów i wczasowiczów, po jego likwidacji i reorganizacji, pomoc doraźną zorganizowano w święta oraz soboty i niedziele w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim a po jego przekształceniu w Wojewódzkim Centrum Opieki Długoterminowej w Stroniu Śląskim na bazie SP ZOZ-u kłodzkiego. Rozwiązanie to satysfakcjonowało mieszkańców oraz turystów i wydawało się racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia.
Rozwiązanie zastosowane obecnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia dyskryminuje mieszkańców i turystów wymienionych miejscowości w dostępie do opieki medycznej i zmusza ich do korzystania z niej w oddalonej Bystrzycy Kłodzkiej, co rodzi problemy związane z czasem dojazdu, kosztami czy choćby posiadaniem pojazdu.
W całym Powiecie Kłodzkim jest ponad 25% bezrobocie, więc nie każdy ma samochód i też nie każdy ma obowiązek go posiadać, niektórzy mieszkańcy szczególnie ludzie starsi i schorowani nie posiadający pojazdów, faktycznie zostali pozbawieni nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty proszę Panią Rzecznik o skuteczną interwencję w SP ZOZ-ie Kłodzko, który uruchomi punkt na bazie WCPD w Stroniu Śląskim.
Z poważaniem Kazimierz Drożdż

Wydania: