Certyfikat ISO dla Woj. Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim

Autor: 
inf.wł.
prezentacja.jpg

21 grudnia 2012 r. w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej
w Stroniu Śląskim odbyło się oficjalne wręczenie Certyfikatów ISO 9001:2009 oraz ISO 22000:2006. W uroczystości wzięli udział zaproszeni Goście: senator Stanisław Jurcewicz, poseł Jakub Szulc, burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz oraz Pracownicy i Dyrekcja Centrum. Dokument wręczył przedstawiciel jednostki certyfikującej Zbigniew Rak - dyrektor odziału dolnośląskiego PIHZ Certyfikacja. Certyfikat dla naszego Centrum odebrała dyrektor – Joanna Chromiec, w podziękowaniu wyrażając słowa uznania oraz gratulacje dla kierownictwa i pracowników, za zaangażowanie i trud we wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością.
Przyznanie certyfikatu ISO dla Centrum, poprzedzone było audytem niezależnej jednostki certyfikującej, świadczy o wdrożeniu rozwiązań zgodnych z polityką jakości. Certyfikat ISO 9001:2009 został przyznany w zakresie:
- stacjonarna specjalistyczna całodobowa opieka dla dorosłych, tj. opieka psychiatryczna i opieka długoterminowa dla osób z chorobami przewlekłymi;
- ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii.
Certyfikat ISO 22000:2006 został przyznany w zakresie: zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia pacjentów stacjonarnej specjalistycznej całodobowej opiece dla dorosłych, tj. opiece psychiatrycznej i opiece długoterminowej dla osób z chorobami przewlekłymi. Niniejszy certyfitak FSMS potwierdza jednocześnie spełnienie zasad systemu HACCP. Certyfikat obowiązuje do 29 listopada 2015 roku.

Wydania: