ROK TURYSTYKI ROWEROWEJ

Autor: 
Marek Gałowski

Bieżący – 2012 rok – został ogłoszony przez PTTK Rokiem Turystyki Rowerowej. W ramach tego programu realizowany będzie ogólnopolski projekt „Rowerem przez Polskę”. Projekt przewiduje zorganizowanie ogólnopolskiej akcji „Bezpiecznie na rowerze” adresowanej do wszystkich oraz konkurs „Gmina przyjazna rowerzystom” adresowany do jednostek samorządowych, a także konkursy: „Turystyczna Rodzinka”, plastyczny „Moja rodzina na rowerowym szlaku” i fotograficzny „Rowerzysta na szlaku”.
Ideą projektu jest promocja wśród wielopokoleniowego społeczeństwa zagospodarowania czasu wolnego i prozdrowotnego stylu życia, a także poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych kraju poprzez zdobywanie Kolarskiej Odznaki Turystycznej. Ponadto wydany zostanie poradnik dla początkujących rowerzystów „Wybieram rower”, a dla rodzin przeprowadzone zostaną warsztaty „Mama, tata, rower i ja” (rodziny najaktywniejsze w konkursie „Turystyczna Rodzinka”). Ważnym elementem zadania będzie międzynarodowa konferencja „Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie” z udziałem przedstawicieli Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej, której trwałym efektem będzie publikacja pokonferencyjna. Projekt zakończy w połowie listopada konferencja podsumowująca wszystkie działania, wystawa prac laureatów i wręczenie certyfikatów gminom przyjaznym rowerzystom. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://www.narowerze.pttk.pl/

Wydania: