Drogi powiatowe bez większych zmian

Autor: 
D. Chmielarz

W gminie Szczytna jest 47 km dróg powiatowych. Ich stan budzi wiele zastrzeżeń, szczególnie niektórych, jak droga Szczytna- Batorów- Karłów. Starania o remont tej drogi mają już długą historię. Niestety, są bezskuteczne. Wykonuje się na niej prace utrzymaniowe- łatanie dziur, koszenie poboczy- które nie tylko niewiele poprawiają stan drogi, często wręcz go pogarszają. I tak od kilku lat.Dostać się do Batorowa samochodem, rowerem czy nawet pieszo wymaga nie lada zręczności i uwagi. Takie uwagi zgłaszali radni na marcowej sesji RM, słuchał ich dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Nie miał dla mieszkańców gminy dobrych wiadomości. W tym roku na większości dróg planuje się tylko prace remontowe i utrzymaniowe, dwukrotne koszenie poboczy, odnowę oznakowania poziomego, przejść dla pieszych, uzupełnienie znaków drogowych pionowych. Droga do Batorowa nie znalazła się w planach remontu kompleksowego, nie znalazła uznania Zarządu Powiatu. Będzie tylko remontowana na odcinku Szczytna- Batorów, do Karłowa już nie. Przypomnieć jednak należy, że w r. 2011 zakończono kompleksową przebudowę drogi powiatowej- ul. Wolności.
Radni szukali rozwiązań tego stanu rzeczy. W walce o drogę Szczytna- Batorów- Karłów należy szukać sprzymierzeńców w Dyrekcji Parku Narodowego- mówili radni, wspierajcie nas, jesteśmy przecież partnerami- apelował Dyrektor. Żeby chociaż te prace remontowe były solidnie wykonywane, bo że nie zawsze są, widać już w czasie prac.

Wydania: