Asy Kłodzka 2012

Autor: 
Małgorzata Piotrowska

Uroczystość wręczenia ASÓW odbyła się 16 lutego w Sali Koncertowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. Na wstępie wyświetlony został film promujący osiągnięcia ubiegłego roku, po czym burmistrz B. Szpytma przystąpił do prezentacji laureatów. Statuetki zostały przyznane Janowi Birke – staroście czeskiego Nachodu, Wojciechowi Murdzkowi – prezydentowi Świdnicy, Kazimierzowi Drożdżowi – członkowi Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Teresie Ludwin – rzecznikowi osób niepełnosprawnych, Józefowi Kołtowi – radnemu powiatowemu, księdzu Henrykowi Całce, księdzu Jonaszowi Marianowi Pyce, Marianowi Ptakowi – animatorowi kultury, Władysławowi Zakrzewskiemu – dyrektorowi Społecznego Ogniska Muzycznego, Lilianie Stopce z Państwowej Szkoły Muzycznej w Kłodzku, Mirosławowi Klimkiewiczowi z 47. Pruskiego Pułku Piechoty w Kłodzku, Jolancie Kołodziejczyk-Jakimiszyn z Powiatowego Urzędu Pracy, Januszowi Muszkiecie z Rejonu Dystrybucji Energii „Tauron”, Januszowi Lasce z Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego, Expressowi Miejskiemu, Klubowi Filmowemu Nefryt oraz Powiatowemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Wydania: