Kartki z historii Polanicy 1347-2011 (cz. 2)

Autor: 
Henryk Grzybowski

90 lat temu – 7 marca 1921 – powołanie katolickiego związku czeladników Rodziny Kolpinga,
85 lat temu – 14 czerwca 1926 – poświęcenie szpitala po odbudowie po pożarze z dobudowanym prawym skrzydłem
65 lat temu – 1946 –
luty – mianowanie pierwszego dyrektora szpitala, dra Czesława Ślisza;
12 maja – uruchomienie biblioteki szkolnej w szkole na Sokołówce;
19 maja – miasto otrzymało nową, polską nazwę – Polanica Zdrój (zarządzenie z 7 maja); czerwiec – pierwsza wizytacja pasterska przez administratora apostolskiego ks. Karola Milika,
11 października – ukonstytuowanie się Miejskiej Rady Narodowej
12-19 października – duńscy lekarze zaszczepili przeciw gruźlicy ponad tysiąc 1000 dzieci i młodzieży
11 listopada – nadanie pierwszych tytułów Honorowego Obywatela Polanicy K. Dąbrowskiemu i M. Pokorskiemu
15 listopada – ostatnia faza masowych wysiedleń ludności niemieckiej
z Polanicy
– powstanie kół PTT (Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego) i PTKraj (Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego);
– jesień – powstało Gimnazjum Przemysłowe Zdobienia Szkła
60 lat temu – 1951 –
1 stycznia – upaństwowienie katolickiego szpitala;
1 maja – otwarcie oddziału chirurgii plastycznej w polanickim szpitalu;
lipiec – ks. Marian Barg, po inkardynacji do archidiecezji wrocławskiej został oficjalnie wprowadzony do parafii
w Polanicy
– założenie sekcji szachowej pod kierunkiem Edwarda Karela
– utworzenie sekcji dramatycznej pod kierunkiem F. Holik-Holikowskiego
30 lat temu – 1981
13 grudnia – wprowadzenie stanu wojennego w Polsce; zainicjowana przez G. Wenzla pomoc mieszkańców Lingen dla Polanicy (Polenshilfe)
20 lat temu – kwiecień 1991 – wydanie Heimatbuch Altheide Bad pod red. Georga Wenzla
15 lat temu – 1996
22 czerwca –otwarcie stacji dializ przy Szpitalu Chirurgii Plastycznej;
2 września – inauguracja nauczania w Regionalnej Szkole Turystycznej;

Wydania: