EUWT szansą rozwoju powiatu

Autor: 
inf. Marta Zilbert
euwt1.jpg

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) to funkcjonujący w Unii Europejskiej od 2006 roku instrument umożliwiający zakładanie na terytorium Wspólnoty ponadnarodowych podmiotów prawnych, których działania związane są z realizacją konkretnych transgranicznych projektów i zadań. Samorząd Województwa Dolnośląskiego w 2010 roku rozpoczął starania o utworzenie EUWT na terenie naszego województwa wspólnie z regionami czeskimi (krajami: Kralovohradeckim, Pardubickim, Ołomunieckim i Libereckim) oraz partnerami – Euroregionami Glacensis i Nysa.
5 października br. w Jeleniej Górze został podpisany przez wszystkich partnerów list intencyjny wyrażający wolę utworzenia EUWT. Z ramienia Euroregionu Glacensis dokument podpisali Czesław Kręcichwost – przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis oraz Maciej Awiżeń – starosta kłodzki. Celem powstania w naszym regionie EUWT jest m.in. pogłębienie dotychczasowej współpracy transgranicznej w obszarach turystyki, transportu i kultury, pozyskiwanie na te cele środków z Unii, a także stworzenie nowych możliwości sprzyjających rozwojowi transgranicznej infrastruktury kolejowej i drogowej. Większa część granicy powiatu kłodzkiego, to granica polsko-czeska, dlatego jednym z ważniejszych założeń Strategii Powiatu Kłodzkiego jest współpraca przygraniczna na bardzo wielu płaszczyznach – mówi starosta kłodzki Maciej Awiżeń. – Uczestnictwo w EUWT stwarza nam zupełnie nowe możliwości dla wspólnych inwestycji, a biorąc pod uwagę, że w najbliższych latach będzie pojawiało się coraz więcej programów i idących za nimi unijnych funduszy na takie wspólne działania, to my jako region będziemy już przygotowani na pozyskiwanie tych środków, a także będziemy mieli wpływ na ich rozdział – wyjaśnia starosta.
W Unii Europejskiej zarejestrowanych zostało dotychczas 21 EUWT, głównie na terenie Francji, Hiszpanii, Luksemburga, Niemiec, Belgii, Węgier i Słowacji. Zainicjowane na Dolnym Śląsku EUWT oficjalnie powinno rozpocząć swoją działalność pod koniec 2013 lub na początku 2014 roku.

Wydania: