Interwencja

Autor: 
Zdzisław Jakubiec

„Burmistrz Miasta Kłodzka
Zwracam się do p. Burmistrza z prośbą o wyjaśnienie jakie okoliczności faktyczne i normy prawne dają Gminie Miejskiej w Kłodzku podstawę do sprzedaży na rzecz właściciela nieruchomości nr 6 przy ul. Konopnickiej w Kłodzku części przyległej do niej działki nr 18, która przez wiele lat służyła mieszkańcom jako przejście łączące ul. Żeromskiego z ul. Piastowską.
Urząd miasta wbrew protestom innych użytkowników omawianej działki, najpierw wydzierżawił ją właścicielowi posesji nr 6, obecnie zaś zamierza ją mu sprzedać, co ma nastąpić po podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie likwidacji przebiegającej w tym miejscu części drogi publicznej. Powyższe stanowisko Burmistrza zostało zaprezentowane w piśmie skierowanym do posła na Sejm RP p. Moniki Wielichowskiej /.../. Decyzja p. Burmistrza uwzględnia jedynie indywidualny, bliżej nieznany nam oraz niczym nieuzasadniony interes właściciela posesji nr 6, nie licząc się z potrzebami innych osób, które przez wiele lat ze spornej działki nr 18 korzystały.
Po raz kolejny przypominam, że właściciel działki nr 6 we własnym zakresie wykonał zaślepienia omawianej działki nr 18 zamykając ją przed dostępem tych mieszkańców, którzy dotąd powszechnie z niej korzystali. Jeżeli uczynił to kompetentny organ, proszę o wskazanie który i na jakiej podstawie prawnej. Działka przylega bezpośrednio do mojej posesji i jej wydzierżawienie, a obecnie sprzedaż na rzecz w/wymienionego pozbawia mnie możliwości dostępu do mojego ogrodzenia od strony działki nr 18 celem np. remontu czy wykonania prac porządkowych. /.../ Jestem zbulwersowana faktem, że interes, a właściwie zapewnienie wygody jednej osobie zadecydowały o zmianie wieloletniego sposobu powszechnego korzystania z działki nr 18. Domagam się opartej o przepisy obowiązującego prawa rzetelnej informacji /../. Uprzedzam, że w razie podjęcia przez Radę Miejską
w Kłodzku uchwały, w następstwie której p. K. zawłaszczy działkę niezbędną do użytku powszechnego, razem z mieszkańcami ul. Żeromskiego podejmiemy czynności prawne w celu doprowadzenia do jej uchylenia.

Wydania: