Paul Matting, burmistrz sukcesu i czasu wojny - dokończenie

Autor: 
Henryk Grzybowski

Przed Wielkanocą 2011 r, a więc niedawno, zadzwoniłem z życzeniami do liczącej 92 lata, Magdaleny Trapp, z d. Josef, której można pozazdrościć sprawności intelektualnej. Kiedy wspomniałem o tekście o Mattingu, usłyszałem ze zdumieniem:
- Dobrze pamiętam burmistrza Mattinga, mieszkał w willi San Remo (jeszcze wtedy pisząc do Polanicy wystarczało określić nazwę budynku, każdy miał własną, więc podawanie nazwy ulic było zbędne), tam, gdzie wcześniej mieszkał dr Alfred Schendel (lekarz uzdrowiskowy, autor artykułu „Rozwój uzdrowiska Polanica-Zdrój” sygnowanego A.S.) - Magda Trapp (rocznik 1919) jest prawdopodobnie ostatnią żyjącą osobą, która znała Mattinga.
Wrocław po śmierci Mattinga uczcił jego pamięć nazwą ulicy (do 25 grudnia 1937 Ulicy nr 166). Mattingstrasse, obecnie ul. Weigla (wcześniej Czerska), położona za południowym murem dawnego cmentarza Świętego Jana była wtedy zabudowana ośmioma domami mieszkalnymi z przewidywanym przedłużeniem do ul. Borowskiej, choć dziś kończy się na Spiskiej. Dwa miesiące wcześniej, 25 października 1937 r., oddaloną o 700 m ulicę nr 189, leżącą na tej samej wysokości po drugiej stronie ul. Borowskiej, przemianowano na Altheider Strasse, dziś ul. Puszczykowska, od pierwszej powojennej nazwy Polanicy-Zdroju – Puszczyków Zdrój. Miejsce, w którym spoczywa były nadburmistrz Wrocławia, i jego największy sukces – Halę Stulecia dzieli równe 100 km.
Wybór źródeł:
Engelmann, Bernt. Prusy. Kraj nieograniczonych możliwości, Poznań 1984,
Haferkamp, Heinz. Matting, Alexander. [w:] Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 16, Berlin 1990, s. 417-418.
Maciejewska, Beata, Hala Stulecia, Gazeta.pl Wrocław, 13.09.2007
Maciejewska, Beata, Jak wyglądało otwarcie Hali Stulecia, Gazeta.pl Wrocław, 28.01.2003
Okólska, Halina. Nadburmistrzowie i inni urzędnicy Magistratu Wrocławia 1808 – 1933, Wrocław 2007
Okólska Halina. Wrocławski Samorząd na początku XX w., Wrocław 2009
Ronge, Tobias. Das Bild des Herrschers in Malerei und Grafik des Nationalsozialismus: Eine Untersuchung zur Ikonografie von Führer- und Funktionärsbildern im Dritten Reich, s. 223, Berlin 2010
Scheuermann, Gerhard. Das Breslau-Lexikon. M-Z., Dülmen 1994, S. 1027
Unte, Wolfhart. Notar Paul Matting, [w:] Altheider Weihnachtsbrief, 2004, s. 41-43, red. Georg Wenzel, wyd. Heimatgemeinschaft Altheide Bad, Lingen 2004
Unte, Wolfhart. Zagadka nagrobka, którego nie ma, [w:] Polanica Zdrój wczoraj i dziś, tom I red. Henryk Grzybowski, Georg Wenzel, s. 226, Nowa Ruda-Polanica Zdrój 2006,
Objęcie urzędu przez naczelnika gminy Polanica Zdrój, Spaka [w:] Polanica Zdrój wczoraj i dziś, s. 226

Wydania: