Turystyka i Franz Pabel - zaproszenie do dyskusji

Autor: 
Leszek Majewski

Pierwsze spotkanie - 15 czerwca 2011 r. o godz. 18.00 w czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku (Ratusz). Okazją są zbliżające się rocznice, których obchody w 2013 r. mogą zmienić wędrówki po Szczelińcu Wielkim na jeszcze bardziej atrakcyjne. A że czas na dokonanie zmian najwyższy, to nikogo co do tego nie trzeba chyba przekonywać.
Dwie ze wspomnianych rocznic dotyczą Franza Pabla: 240. rocznica urodzin i 200. rocznica nadania mu pierwszej w Europie, (a może i w świecie) urzędowej nominacji przewodnika turystycznego. Trzecia zaś to 20. lecie działalności Parku Narodowego Gór Stołowych. Dzisiaj już czas najwyższy na układanie atrakcyjnego programu obchodów tych rocznic. Najkorzystniej można tego dokonać zasiągając opinii jak największej ilości ludzi, którzy mogą wiele wnieść. Np. burmistrz Radkowa Jan Bednarczyk zobowiązał się do prowadzenia wszystkich prac związanych z obchodami, a kol. Ryszard Ściebura rysuje portret F. Pabla....
A szanowni Państwo możecie brać udział w tworzeniu programu przesyłając propozycje, pomysły i uwagi na adres: Urząd Miasta i Gminy, 57-420 Radków, Rynek 1 (tel. 74 871 22 15)
I spotkanie : w Bibliotece Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kłodzku (15.06.2011 godz. 18.00), kolejne we wrześniu w Muzeum Ziemi Kłodzkiej z okazji Światowego Dnia Turystyki, następne w PTTK Oddział „Ziemi Kłodzkiej” ul. W. Stwosza 1 - tel. 74 867 3740.
Nazwisko PABEL w drugim przypadku powinno brzmieć PABELA, ale przyjęło się PABEL i wg językoznawców nie jest to błędem.

Wydania: