Rok turystyki rodzinnej

Autor: 
Marek Gałowski
RTR - foto 1.jpg

Uchwałą Zarządu Głównego PTTK, 2011 rok ogłoszony został Rokiem Turystyki Rodzinnej. Projekt ma wspierać różne formy aktywności ruchowej i przeznaczony jest dla całych rodzin. Rodziny uczestniczące w turystycznych wędrówkach mogą zdobyć specjalną odznakę oraz wziąć udział w kilku konkursach. Jednym z nich jest konkurs „Turystyczna Rodzinka”. Celem konkursu jest: promocja spędzania wolnego czasu przez rodziny w sposób aktywny, zachęcenie rodzin do wspólnego oraz systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa w różnych formach, kształtowanie prozdrowotnego stylu życia, popularyzacja krajoznawstwa i “Małych Ojczyzn”, kształtowanie zachowań proekologicznych. W konkursie mogą wziąć udział rodziny wspólnie uprawiające turystykę, które wyślą zgłoszenie do Zarządu Głównego PTTK i odbędą do 15 września 2011 r. 8 wycieczek turystycznych (pieszych, kolarskich, kajakowych itp. - preferowana różnorodność form). Przebieg każdej z 8 wycieczek należy opisać, potwierdzić ich przebieg w obiektach zlokalizowanych na trasie i w ciekawy sposób odzwierciedlić go w specjalnie przez siebie przygotowanym Dzienniczku Wypraw Rodzinnych. Spośród 8 wycieczek co najmniej 2 należy odbyć po najbliższej okolicy (gminie, powiecie), co najmniej 2 na terenie województwa, pozostałe wg uznania. Wypełniony dzienniczek należy przesłać do 30 września 2011 r. Dla najaktywniejszych 500 rodzin z całego kraju ustanowiono specjalną odznakę, wszystkie rodziny uczestniczące w konkursie otrzymają certyfikat i materiały krajoznawcze, zaś dla najlepszych w październiku odbędzie się uroczyste spotkanie połączone z wręczeniem nagród.
Ogłoszone zostały także konkursy fotograficzne: XV Konkurs fotograficzny pt. „Turystyka rodzinna w górach”; Konkurs Fotograficzny „Z rodziną na turystycznych szlakach”; Ogólnopolski konkurs fotograficzny pt. „Nasze rodzinne wędrowanie” oraz konkurs plastyczny „Moja rodzina na turystycznym szlaku”.
Szczegółowe informacje podane są na stronie: http://www.rodzina.pttk.pl

Wydania: