Jan Paweł II Błogosławiony

Autor: 
Mirosław Awiżeń

1 maja 2011 roku był wielkim dniem dla nas, Polaków. Tego to dnia burzą oklasków 1,5 mln wiernych w Rzymie przybyłych na plac św. Piotra i miliardy na całym świecie uczciły moment, kiedy papież Benedykt XVI ogłosił Jana Pawła II błogosławionym. Pielgrzymi tego dnia musieli być gotowi na wszelkie niewygody. Ale cóż tam.... Nie byłem na beatyfikacji Jana Pawła II w Rzymie, ale byłem wtedy, kiedy przybył z pielgrzymką do nas - do Wrocławia. Szliśmy parę kilometrów z Żórawiny ... było gorąco, było cudownie i była solidarność, która niosła nas do naszego Papieża...
Proszę wszystkich, którzy z Ziemi Kłodzkiej byli na beatyfikacji Jana Pawła II w Rzymie, by podzielili się
z nami wrażeniami z tej doniosłej uroczystości. Bowiem to Jan Paweł II „pomógł nam nie lękać się prawdy”.
A w homilii papież Benedykt XVI powiedział: „Błogosławiony jesteś, umiłowany Papieżu Janie Pawle II, ponieważ uwierzyłeś”.
I taka moja refleksja na koniec: „jak długo na świecie rodzić się będą tacy ludzie jak Karol Wojtyła, tak długo świat ten dobrym będzie, a zło nie zwycięży.

Wydania: