Protest uczniów z Ludwikowic Kłodzkich

Autor: 
Bogdan Grzebieniowski - uczeń kl. III
protest1.jpg

Jestem uczniem Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ludwikowicach Kłodzkich, ten list piszę w imieniu swoim oraz moich kolegów i koleżanek. Nasza szkoła przeznaczona jest do likwidacji, ma tu powstać filia Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Jugowie. Nie wyobrażamy sobie takiej zmiany ! /.../ Tę decyzję podjęła Rada Gminy Nowa Ruda wraz w Wójtem./.../ Poczuliśmy się dotknięci faktem, że Radni tak ważną decyzję podjęli bez konsultacji z tymi najbardziej “zainteresowanymi”. W dniu 15.03 odbyło się w naszej szkole spotknie rodziców z panem Wójtem. Na ten dzień nasza młodzież przygotowała transparenty i stanęliśmy przed budynkiem szkoły. /.../Kolejnego dnia zaczęliśmy zastanawiać się, jak można spróbować wpłynąć na decyzje Władz Gminy. Tak też założyliśmy konto na portalu nasza-klasa oraz napisaliśmy artykuły do lokalnych gazet. Niedługo potem dowiedzieliśmy się, że w naszej wsi odbędzie się spotkanie wiejskie. Do tej pory cały czas byliśmy posądzani przez p. Wójta, że wszystkie nasze działania są podyktowane przez nauczycieli. To nieprawda ! /.../ Działamy samodzielnie, bez pomocy dorosłych. W dniu 30.03 w naszej wsi odbyło się spotkanie wiejskie, wybory sołtysa. Na ten dzień młodzież przygotowała transparenty. Zaczęliśmy o 16.30 pod szkołą, opowiedzieliśmy TV kłodzkiej o naszej szkole, a następnie przemaszerowaliśmy na salę, w której odbyło się spotkanie./.../ O naszym Gimnazjum zaczęto rozmawiać, po 2,5 godz. od rozpoczęcia spotkania, ok. 19.40 , wtedy też zostaliśmy po raz kolejny oczernieni przez p. Wójta. Pan Karwowski stwierdził, że jesteśmy najsłabszym Gimnazjum w powiecie /.../.
W końcu udało się wypowiedzieć pani dyrektor, Joannie Kaczmarskiej, pani przedstawiła obecnym prawdziwe wyniki naszych egzaminów, które jednoznacznie mówią, że nasza szkoła ma naprawdę bardzo wysoki poziom. Następnie przemówiła pani Gabriela, która opowiedziała o zasługach naszej szkoły, o przedstawicielach różnych konkursów i turniejów, o kołach zainteresowań, o absolwentach naszej szkoły - jak wysoko zachodzą. W końcu i ja z koleżanką Pauliną coś powiedzieliśmy (po bardzo długich oczekiwaniach), jeszcze pani Joanna Zdrojek opowiedziała o metodzie EWD, która pozwala wyliczyć przyrost wiedzy. Wyniki są świetne. /..../ Ma się odbyć spotkanie młodzieży z przedstawicielem naszej Gminy, termin ciągle jest nieustalony. /.../ Nadal apelujemy do ludzi, aby przyłączali się do naszego protestu on-line na portalu nasza-klasa. Konto “Protest przeciwko likwidacji Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Ludwikowicach”. Aktualnie mamy ok. 300 zwolenników naszych działań. Liczymy na wsparcie !

Wydania: