Bogdan Klich w Lądku Zdroju

Autor: 
M. Bednarek
minister1.jpg

Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich oraz Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia płk lek. Piotr Dzięgielewski odwiedzili w czwartek, 31 marca br. żołnierzy przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 23. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Lądku Zdroju. Szacownych gości powitał dyrektor szpitala Zdzisław Puzio. Podczas wizyty obecny był również gospodarz gminy, burmistrz Kazimierz Szkudlarek.
Uruchomienie Domu Weterana zależy od uchwalenia ustawy o weteranach misji pokojowych i stabilizacyjnych, dzięki której placówka powołana zostanie do życia. To ustawa długo oczekiwana przez środowisko, zwłaszcza poszkodowanych weteranów - mówił Bogdan Klich. Ustawa ma obejmować nie tylko żołnierzy, ale również przedstawicieli innych służb mundurowych, którzy uczestniczyli w misjach. /.../ Do czasu uchwalenia ustawy w 23. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Lądku Zdroju żołnierze mogą przechodzić rehabilitację w trakcie 21-dniowych turnusów. W przyszłości w Domu Weterana żołnierze będą przebywać co najmniej sześć miesięcy. Pacjenci będą mieli zapewnione leczenie, badania diagnostyczne oraz rehabilitację
i terapię psychologiczną. Weterani i ich rodziny mają być również przygotowywani do samodzielnej opieki i pielęgnacji w domu.
Wizyta Ministra była dużym wydarzeniem w życiu Lądka-Zdroju, zarówno dla pracowników 23 WSzUR, jak i dla mieszkańców i kuracjuszy. Szczególnie miłym momentem podczas spaceru w Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II było wręczenie ministrowi róży przez Anastazję Toch.

Wydania: