UPR reaktywacja

Autor: 
Jan Pokrywka

Unia Polityki Realnej, wskutek splotu różnych czynników znalazła się w trudnej sytuacji tak finansowej jak i politycznej. Z jednej strony długi, z drugiej spory wewnętrzne, a z trzeciej – zamilczanie w głównych mediach postawiły ją na rozdrożu: likwidacja albo ciężka praca i próba ratowania, aby Unia stała się Unią Polityki Realnej, realnie uczestniczącą w polityce.
Nowy prezes – Bartosz Jóźwiak zaproponował program sanacji, w tym m.in. „uzdrowienia” finansów, w tym spłata zadłużenia, zmiany organizacyjne, a zwłaszcza odbudowa struktur terenowych, nowa strategia medialna i odpowiedni PR. Do tego współpraca z organizacjami jak Instytut Sobieskiego, Centrum A. Smitha, Fundacja PFAERE, Klub Austriackiej Szkoły Ekonomicznej, Towarzystwo Ziemiańskie, oraz innymi partiami politycznymi o ile nie zagraża to ideom programowym.
A nienaruszalne principia to niskie podatki, które przeznaczone mają być wyłącznie na cele wspólne każdego obywatela, wolność gospodarcza dla wszystkich, a nie kapitalizm kompradorski dla wybranych, minimum państwa, powrót do zasad moralnych, na których powstała nowożytna Europa.
Tak zreorganizowana Unia Polityki Realnej przyciągnie wielu nowych ale też i byłych członków. O ile oczywiście, istnieje zapotrzebowanie społeczne na program konserwatywno-liberalny.
Na Dolnym Śląsku prężnie działa Oddział Wrocławski UPR z Henrykiem Nowakowskim jako prezesem i Robertem Maurerem jako wiceprezesem, który jest jednocześnie II Wiceprezesem i Członkiem Rady Głównej UPR.
Robert Maurer również chce powrotu do dawnych tradycji partii, będąc jednocześnie przeciwnikiem doraźnych kompromisów politycznych nie prowadzących do niczego. Koalicja z koncesjonowanymi partiami prawicy doprowadzi – jego zdaniem – do usunięcia z mapy politycznej jedynej niezależnej partii prawicowej.
Możliwe są natomiast sojusze na poziomie samorządowym. We Wrocławiu UPR współpracuje z PiS, Prawicą Rzeczpospolitej i Ruchem Przełomu Narodowego.
„Naszym celem musi być tworzenie nawet nie samego ruchu politycznego, ile społeczności wolnościowej, nastawionej wrogo do obecnego i przyszłego kształtu cywilizacji.
Możemy wykorzystać w tym celu Internet, budując serwis wyjaśniający i przekonujący potencjalnych wyborców, a nie partyjną stronę, skierowaną do nikogo. W naszym interesie jest, aby członkostwo UPR nabywało się niczym obywatelstwo, a udział w tym elitarnym gronie był powodem do dumy i wyrazem dojrzałości obywatelskiej” - powiedział w jednym z wywiadów R. Meurer.
Od lat co tydzień odbywają się spotkania dyskusyjne z zaproszonymi gośćmi. W ten sposób pozyskano do współpracy znanych przedsiębiorców, ludzi mediów i historyków. Obecnie jest przerwa z powodu zmiany siedziby, ale wkrótce wszystko wróci do normy.
Przy oddziale od 2007 r. działa sekcja młodzieżowa, skupiająca swoją działalność na współpracy z UPR poprzez samokształcenie oraz pomoc w organizacji lokalnych i ogólnopolskich akcjach. Spotkania odbywają się co tydzień.
Szczegóły na stronie: wroclaw.upr.pl
Działa również koło kłodzkie UPR. Nasze spotkania odbywają się cyklicznie, co miesiąc, zawsze w pierwszą środę miesiąca, o godzinie 18.30, w siedzibie UPR w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 2.

Wydania: