Interwencja w sprawie wody

Autor: 
Wspólnota Mieszkaniowa - ul. A. Krajowej w Kłodzku

Wspólnota Mieszkaniowa, ul. A. Krajowej 27 w Kłodzku pisze:
„W dn. 10.11 2010 r. zwróciliśmy się do GP „BRAMA” w sprawie interwencji rozliczenia wody i ścieków w bud. nr 27 przy ul. A. Krajowej za okres od przekazania nas przez ZAMG Gminy Miejskiej do Wodociągów Kłodzkich. Od tego czasu lokatorzy rozliczani są podwójnie, tj. przez Wodociągi, które po każdym 2.miesięcznym okresie wystawiają rachunki, które są płacone oraz przez ZAMG. Przez interwencję Wspólnoty w gazecie mieliśmy nadzieję, że do zaistniałej sytuacji ustosunkuje się spółka ZAMG zgodnie z prawem prasowym. Przypominamy, że różnice pomiarów licznika głównego i podliczników wynosi ponad 35% (patrz: GP BRAMA nr 47/2010 r. - red.). Przez cały okres zwracaliśmy się do Zarządu Spółki przy ul. Grunwaldzkiej o wystąpienie do Wodociągów o zmianę licznika głównego /../ ale bez skutku, co świadczy o braku odpowiedzialności kierownictwa Spółki. Sprawa kwalifikuje się do Prokuratury i Sądu jako chęć wyłudzania pieniędzy za coś, czego lokatorzy nie otrzymali. /.../ W dalszym ciągu przysyła się nam różnice w rozliczeniu wody i ścieków (np. okres rozliczeniowy od 1.10 - do 31.10. 2010 r. - różnica wynosi 26 m3 na 74 m3 wody pobranej przez lokatorów). Mamy nadzieję, że w zaistniałej sytuacji sprawą winien zainteresować się p. Burmistrz sprawujący bezpośredni nadzór nad Spółką z o.o. przy ul. Grunwaldzkiej.
Nadmieniamy ponownie, że naliczenie za ten okres winno być anulowane, gdyż lokatorzy za te różnice płacić nie będą, o czym wielokrotnie informowaliśmy kierownictwo ZAMG.
Podpisano: 5 podpisów odręcznych”

Wydania: