Lekcja z samorządu

Autor: 
(ela)
ela-radna.jpg

- Jakie stopnie w szkole miała radna, jakie ma marzenia i kim tak naprawdę chciała zostać – to tylko niektóre z pytań zadawane przez uczniów klasy VC Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku do Elżbiety Żytyńskiej radnej miejskiej podczas spotkania zorganizowanego w ub. środę w tej placówce.
Pogadanka kierowana przez Mariolę Szałapską wychowawcę klasy, w szczególności dotyczyła problemów egzystencjalnych mieszkańców miasta nad Nysą oraz roli przedstawicieli władz samorządowych w ich rozwiązywaniu. Nie zabrakło także dyskusji na tematy przyszłych inwestycji, promocji Kłodzka, deficytu budżetowego oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych w roku bieżącym na modernizację i remonty bazy szkolnej i oświatowej. Młodzi interesowali się stopniem zaangażowania władz gminy w rozwój działalności sportowej dzieci i młodzieży. Postulowali również o budowę nowoczesnych ścieżek rowerowych i rozbudowę obiektów sportowych. Jednogłośnie, wyrazili zadowolenie i aprobatę dla inwestycji krytej pływali, z której zamierzają w pełni korzystać już w kwietniu br.
Dzieci, niezwykle dociekliwie szukały konkretnych odpowiedzi na zagadnienia z dziedziny publicznej, jak i prywatnej dotyczącej zaproszonego gościa. Merytoryczną, burzliwą i sympatyczną dyskusję istotnie złagodziły wspólne zdjęcia, obietnica uczestnictwa uczniów w sesji Rady Miasta oraz oficjalne przyznanie się radnej do słabych ocen z matematyki w podstawówce:)

Wydania: