Odkrywamy świat legend po raz drugi

Autor: 
inf. BP
Natalia Targońska (32).jpg

Dnia 14 grudnia odbyła się druga edycja polsko-czeskiego konkursu “Odkrywamy świat legend Ziemi Kłodzkiej i Mikroregionu Rychnovsko” promujący tradycje i kulturę pogranicza polsko-czeskiego. Tegoroczny konkurs zorganizowany został przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach i Szkołę Podstawową w Ołdrzychowicach przy współpracy Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego “Jaskier” z Ołdrzychowic oraz Ośrodka Kultury Gminy Kłodzko.
W konkursie wzięło udział 7 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z Powiatu Kłodzkiego i Mikroregionu Rychnovsko, które przedstawiły własną inscenizację wybranej legendy: SP z Krosnowic przedstawiła legendę “Skąd wzięło swoją nazwę Kłodzko”, SP z Lądka Zdroju - “O rycerzu Zwodniku - podanie lądeckie”, SP z Ołdrzychowic “Cud w Bardzie”, SP z Slatina nad Zdobnici - “Lesni zinky z Javornice” i “Kouzelne zrcadło”, SP z Szalejowa Dolnego - “Mocarna władczyni kłodzkiego grodu”, SP z Szalejowa Górnego - “ O zalotach Liczyrzepy do pięknej Emilki”, SP z Wojborza - “Diabelskie dożynki w Nowej Rudzie”. Występy szkolnych drużyn oceniało polsko-czeskie jury w składzie: Romana Chimowicz-Majewska, Agnieszka Fedak, Leszek Majewski, Peter Tuma i Vladimir Hulman. Wysoki poziom prezentowanych inscenizacji był nie lada wyzwaniem dla oceniających. Po trudnych obradach zostali wytypowani laureaci: I miejsce - Szkoła Podstawowa z Wojborza, II miejsce - Szkoła Podstawowa z Slatiny nad Zdobnici, III miejsce - Szkoła Podstawowa z Ołdrzychowic. Nagrody wręczył laureatom konkursu wójt Gminy Kłodzko Stanisław Longawa.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki i upominki. Opiekunowie poszczególnych drużyn otrzymali podziękowania za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie tak świetnych przedstawień, które urzekały ciekawą scenografią, aranżacją muzyczną i profesjonalną grą młodych aktorów. Dopełnieniem artystycznego efektu były piękne stroje i ciekawe dekoracje.

Wydania: