Nowe porozumienie

Autor: 
inf. SG
porozumienie1.jpg

W dniu 14.12.2010 r. w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu podpisano porozumienie pomiędzy Komendantem Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku, a Dyrektorem Generalnym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w sprawie sposobu udostępniania oficerowi łącznikowemu Straży Granicznej pomieszczeń Dolnośląskiego Urzędu we Wrocławiu.
Przedmiotowe porozumienie reguluje przede wszystkim zasady użytkowania przez oficera łącznikowego Straży Granicznej pomieszczeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz sposób korzystania z łączy teleinformatycznych znajdujących się w dyspozycji Urzędu.
Podpisane porozumienie umożliwi oficerowi łącznikowemu SG realizację zadań związanych z zastosowaniem zapisów art.11c Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach bezpośrednio w pomieszczeniach Urzędu na specjalnie do tego wydzielonym stanowisku.

Wydania: