Nowa kadencja

Autor: 
inf. M. Huzar
1nowarada1.jpg

30 listopada 2010 roku odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy Kłodzko kadencji 2010-2014. Sesja rozpoczęła się od wręczenia zaświadczeń o wyborze na wójta pana Stanisława Longawy oraz o wyborze na radnych nst. osób; Stanisław Banach z Szalejowa Górnego, Katarzyna Czuba-Kowal z Kamieńca, Edward Dąbrowa z Krosnowic, Mariusz Jastrzębski z Wilczej, Mariola Kozak z Żelazna, Jerzy Lis z Jaszkowej Dolnej, Wanda Piotrowska z Krosnowic, Franciszek Piszczek z Krosnowic, Artur Prottung z Ołdrzychowic Kłodzkich, Daniela Tur z Jaszkowej Górnej, Zbigniew Tur z Podzamka, Halina Witos z Ołdrzychowic Kłodzkich, Jan Winnicki z Ławicy, Szymon Wójcik z Gorzuchowa i Lesław Zarański z Szalejowa Dolnego. Zaraz potem Radny Senior Franciszek Piszczek - przewodniczący sesji odebrał ślubowanie od wszystkich radnych nowej kadencji.
Tekst ślubowania brzmiał: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Imiona i nazwiska do ślubowania wyczytywała Katarzyna Czuba Kowal - najmłodsza wiekiem radna. W dalszej części obrad dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kłodzko. Został nim pan Zbigniew Józef Tur, który przejął dalsze przewodniczenie obrad. Po pierwszej sesji można śmiało stwierdzić, że będzie to merytoryczne, rzeczowe i stanowcze przewodniczenie.
Na dwóch wiceprzewodniczących wybrano panów Stanisława Banacha i Edwarda Dąbrowę.
Powołano również sześć stałych komisji rady, ich przewodniczących i zastępców. Są to:
- Komisja Rewizyjna z przewodniczącym - Szymonem Wójcikiem,
- Komisja Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej z przewodniczącym - Lesławem Zarańskim,
- Komisja Rolna i Ochrony Środowiska z przewodniczącą - Katarzyną Czuba Kowal,
- Komisja Gospodarku Komunalnej i Ładu Przestrzennego z przewodniczącą - Danielą Tur,
- Komisja Oświaty, Kultury i Sportu z przewodniczącą - Mariolą Kozak,
- Komisja Zdowia, Pomocy Społecznej i Spraw Obywatelskich z przewodniczącą - Haliną Witos.

Wydania: