Z zimowego frontu drogowców

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa

Zarządowi Dróg Powiatowych w Kłodzku podlega ponad 700 km dróg powiatowych. Przy obfitych opadach śniegu działania ukierunkowane są na zapewnienie przejezdności głównych dróg, co jest bardzo ważne m.in. dla służb ratunkowych i przewozów autobusowych, w tym szkolnych. Przepraszam mieszkańców powiatu za wszelkie niedogodności z tym związane.
Przypominamy, że interwencje nt. zimowego utrzymania dróg można kierować do:
- Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej Śl.; tel. 74 868-33-87,
- Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej; tel. 74 811-19-23,
- Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie; tel. 74 872-78-12,
Koordynacja prac zimowego utrzymania dróg powiatowych prowadzona jest w siedzibie ZDP w Kłodzku; tel. 74 868-01-80.
Informacje o stanie dróg powiatowych na dany dzień znajdą Państwo na stronie www.bip.powiat.klodzko.pl

Wydania: