Co dalej w Stroniu Śląskim?

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Rozmawiam z burmistrzem gminy Stronie Śląskie Zbigniewem Łopusiewiczem
- ... to już 5. kadencja rozpoczęta, 16 lat poprzednich minęło. No to pogadajmy o tych 4. następnych...

- Przyszły rok - i to niezależnie kto byłby burmistrzem - to budżet i zadania przygotowane. Są podpisane umowy i pozyskane środki unijne. Nikt chyba nie chciałby tych pieniędzy stracić. A przyszły rok to:
- przebudowa drogi powiatowej Bolesławów - Kamienica z remontem dwóch obiektów mostowych. Zadanie realizowane przez Powiat Kłodzki a gmina Stronie Śląskie zawarła umowę o partnerstwie w tym zadaniu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 (25% udział Powiatu Kłodzkiego, 25% udział gminy Stronie Śląskie, 50% - budżet państwa),
- przebudowa drogi gminnej - ul. Krótkiej w Stroniu Śląskim,
- remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Stronie Śl. ul. Zielona 5. Gmina uzyskała wsparcie ze środków Funduszu Dopłat BGK O/Wrocław,
- wymiana centrali tel. wraz z wyposażeniem w U.M. Stronie Śl.,
- budowa remizy strażackiej w Starym Gierałtowie,
- zakup wodnych urządzeń rekreacyjnych,
- infrastruktura oś. Morawka,
- budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śl. - Bielice — zadanie realizowane w ramach RPO WD na lata 2007 - 2013 - dofinansowanie do realizacji zadania 78,99 %,
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strachocinie,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Stronie Śląskie - wniesienie wkładu pieniężnego do Międzygminnego Zakładu Gosp. Odpadami Sp. z o.o.
- udział gminy Stronie Śl. 49% (współpraca z gminą Lądek Zdrój),
- rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy,
- zakup agregatu prądotwórczego przez sołectwo Strachocin,
- no i rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.
Porozmawialiśmy sobie o planach na przyszły rok, ale chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do poprzednich kadencji, bo budżet od 2006 do 2010 r. - to było 100 mln zł. Inwestycje 2006 - 2009 - to 26% całości. A rok 2008 był rokiem rekordowym. Wówczas na inwestycje przeznaczyliśmy 43% rocznego budżetu ! To właśnie w tych latach wyremontowano szereg dróg, mostów, zagospodarowano zbiornik w Starej Morawie, wyremontowano obiekty oświatowe (szczególnie przedszkole i szkołę podst.), kilka budynków mieszkalnych, Ochotniczą Straż Pożarną zaopatrzyliśmy w dwa samochody bojowe, wybudowaliśmy dwa boiska sportowe, także kilka placów zabaw oraz zrealizowaliśmy szereg pomniejszych inwestycji - i oczywiście kontynuujemy te duże inwestycje, o których mówiłem wcześniej. O inwestycjach w Gminie można by mówić jeszcze długo ale życie Gminy to nie tylko inwestycje.
Życie Gminy to szkoły - nie tylko budynki i myślę, że też musimy popracować nad jakością pracy tych placówek.
Życie Gminy to również opieka społeczna.
Życie Gminy to promocja tej Gminy...

- ... podoba mi się ostatnia akcja promocyjna w Polskim Radiu Wrocław - na czasie - promująca sezon narciarski....

- ... ale to nie jedyna promocja w tym sezonie turystycznym - będą jeszcze programy telewizyjne i wkładka do „Wyborczej”, a przed chwilą otrzymałem informację, że 16 grudnia będzie w Kamienicy gościć Polskie Radio Wrocław na Biesiadzie Narciarskiej... Przyjęliśmy koncepcję wspólnej promocji Gminy z innymi gestorami pracującymi „w turystyce”. Na początek jest to ośrodek „Czarna Góra”, Kamienica, a przykładem naszej współpracy jest ten „witacz” przy wjeździe do Stronia Śląskiego. Chcemy, żeby Stronie Śląskie kojarzyło się z gminą narciarską, a nie tylko poszczególne ośrodki posadowione w naszej Gminie.
Życie Gminy to też organizacja dla mieszkańców, gości - życia kulturalnego, sportowego, rekreacyjnego...

- Wróćmy jeszcze na chwilę do kampanii wyborczej na burmistrza - niektóre wypowiedzi kandydatów były - delikatnie mówiąc - nierzetelne...

- Odpowiem tak - nigdy tak nie jest, żeby nie można było czegoś jeszcze więcej zrobić, ale, jak to jest w każdym gospodarstwie, wykonuje się rzeczy najważniejsze w zależności od posiadanych środków finansowych, ale jeżeli ktoś twierdzi, że 20 lat temu Stronie Śląskie kwitło, a przez ostatnie 20 lat nic się nie robiło, a zrobi się dopiero teraz, gdy burmistrzem zostanie ten ktoś - to gratuluję takiego rozumowania. Jeżeli zaś inny kandydat uważa, że jednym pismem uratował Szpital w Stroniu Śląskim to również gratuluję takiego dobrego samopoczucia. Ja, jako długoletni samorządowiec bałbym się użyć takiego określenia i powiedzieć, że „uratowałem szpital”. Ja mógłbym mówić o faktach, o nazwiskach osób które chciały likwidacji szpitala i ludziach, którzy chcieli pomóc szpitalowi. O rozmowach, dyskusjach i kłótniach na temat funkcjonowania tej instytucji, ale decyzja ostateczna i tak była po stronie Urzędu Marszałkowskiego jako właściciela szpitala... I jeszcze jedna sprawa, która dotarła do mnie od wyborców - że szereg inwestycji w Gminie było nietrafionych. Na pytanie - które to inwestycje? - usłyszałem, że i zbiornik wodny w Starej Morawie! A ja właśnie Staromorawskie Oczko podałem jako sztandarowych przykład wspaniałej inwestycji dla Gminy. Przypominasz sobie te tłumy ludzi w lecie nad Staromorawskim Oczkiem?... Nie polemizowałem z tymi głosami w kampanii wyborczej, bowiem uważałem, że kampanię należy prowadzić w ten sposób aby pokazywać swój program a nie wyszukiwać nieraz wyimaginowanych błędów i niepowodzeń konkurentów.

- Kadencja trwa 4 lata - jeden rok (przyszły) już mamy „zaklepany”. A co w latach następnych?

- Lata następne to między innymi:
- dokończenie zagospodarowania terenu wokół Oczka Staromorawskiego,
- rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie,
- modernizacja oś. Morawka (kanalizacja, woda, oświetlenie, drogi, parkingi, chodniki),
- modernizacja układu komunikacyjnego Bolesławowa,
- oświetlenie dróg na terenie Gminy, w tym przejęcie dróg na osiedla Nadleśnictwa,
... a w zakresie życia społecznego Gminy:
- rozwój turystyki i agroturystyki - ważne miejsca pracy,
- poprawa stanu środowiska naturalnego,
- poprawa estetyki Gminy.
W zakresie polityki społecznej:
- promocja Gminy, - dalsza modernizacja bazy oświatowej, - rozwój życia kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego.
Będziemy popierać również przedsiębiorców lokalnych poprzez politykę podatkową, wspólną promocję. Myślimy też o stworzeniu programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji związanego z aktualizacją strategii rozwoju gminy i wieloletniego programu inwestycyjnego.

- Życzę powodzenia w realizowaniu tych zadań i ufam, że Stronie Śląskie znów wykorzysta swoją szanse na medal.

Wydania: