Sprostowanie - Szpetne Kłodzko

Autor: 
Marcin Nowakowski sekretarz Gminy Miejskiej Kłodzko

W Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej - BRAMA z dn. 5.11.2010 r., nr 45 (975), został opublikowany tekst nadesłany przez jednego z czytelników, który zawiera nieprawdziwe i nieścisłe informacje.
Nieprawdziwa jest informacja podająca, że koszt budowy basenu w Kłodzku wynosi 70 mln zł.
W rzeczywistości, dane zawarte w kosztorysie inwestorskim i budowlanym, jak również w rozstrzygnięciu poprzetargowym wskazują, że koszt budowy basenu wyniesie ok. 20 mln zł.
Nieprawdziwa jest również informacja podająca, że zadłużenie Gminy Miejskiej Kłodzko wynosi 57,28% oraz, że przekłada się to na „jakieś 2.200 zł przypadające na każdego dorosłego mieszkańca Kłodzka” i że zadłużenie to spłacać będą mieszkańcy Kłodzka.
W rzeczywistości, zgodnie z prognozą spłaty długu na koniec roku 2010 zadłużenie Gminy Miejskiej Kłodzko wyniesie 49%, co przekłada się na sumę ok. 1.700 zł. Zadłużenie to pokryte zostanie z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko.

Wydania: