Informacja dla mieszkańców

Autor: 
Fundacja Mrunio

Fundacja Mrunio otrzymała zlecenie i fundusze od Burmistrza Kłodzka na wyłapanie 60 bezdomnych zwierząt w 2010 r. Do połowy października, Fundacja przejęła opiekę nad 71. zwierzętami. Opieka nad kolejnymi zwierzętami wymaga osobnych ustaleń prawno-finansowych. Poinformowaliśmy o tym Burmistrza w piśmie z 14.10, na które do dziś nie zareagował. Informujemy, że za wstrzymanie przejmowania bezdomnych zwierząt, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Burmistrz Miasta Kłodzka.

Wydania: