Ulica Noworudzka otwarta

Autor: 
Marta Zilbert
noworudzka.jpg

W pierwszych dniach listopada otwarto wyremontowany odcinek drogi powiatowej w Kłodzku – ul. Noworudzką – od ul. Armii Krajowej (naprzeciwko stacji paliw BP) do ronda przy kłodzkich galeriach. Trasa była przebudowywana od czerwca br. Oprócz poszerzenia ulicy i położenia nowej nawierzchni, zbudowany został chodnik i ciąg pieszo-rowerowy oraz zamontowano latarnie. Dla ułatwienia życia mieszkańcom na dwóch przejściach dla pieszych (przy ul. Wojciecha i przy ul. Armii Krajowej) zrobiono azyle bezpieczeństwa w postaci wysepek, a przy ulicy Kromera przejście na drugą stronę poprawiono i oznakowano. Jednocześnie całe oznakowanie na jezdni wykonane zostało metodą grubowarstwową, więc nawet przy bardzo dużym natężeniu ruchu, jego trwałość będzie znacznie przedłużona.
Ta niezwykle ważna z punktu widzenia komunikacyjnego inwestycja powiatu kłodzkiego realizowana była we współpracy z Gminą Miejską Kłodzko. Całkowity koszt remontu samej ulicy wyniósł 2 mln 151 tys. złotych, z czego 629 tys. zł pochodziło z budżetu powiatu, a pozostała kwota – z budżetu państwa. Współudział powiatu w budowie ciągu pieszo-rowerowego wynosił 112 tys. zł.
Aby tradycji stało się zadość, symbolicznego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali 3 listopada br. wszyscy zaangażowani w tę inwestycję – starosta kłodzki Krzysztof Baldy, Maciej Awiżeń – członek Zarządu Powiatu, Stanisław Sijka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, przedstawiciele nadzoru budowlanego, wykonawców oraz władze Kłodzka.

Wydania: