Dzień Niepodległości

Autor: 
Władysław Szczepański

Raz w roku, obok innych świąt państwowych, ten dzień dla Polaków jest najważniejszy. Otóż po długiej niewoli, braku państwa, zniewolenia narodu przez obcych, nastała, czy też wybuchła, niepodległość independent (Independence Day).
Nie ma nic ważniejszego w życiu narodu, państwa jak tworzyć politykę wewnętrzną i zewnętrzną zgodnie z racją stanu. Tego niestety nam Polakom zabrakło! Narzucono nam kajdany niewoli, zaprzaństwa, a nawet zmuszono do kolaboracji w imię interesów obcych. Ten stan rzeczy zmienił świadomość Polaków, a także ich hartował w kierunku działalności niepodległościowej,aby pokazać światu, że Polska musi powstać.
Polski czyn zbrojny na przełomie XIX i XX stulecia – wbrew różnym opiniom ówczesnych o Polakach, którzy nie są zdolni zorganizować własnej państwowości – wyraźnie pokazał, że powstanie Polski to już kwestia czasu. Przelana krew w przegranych powstaniach ogólnonarodowych, udział Polaków w I wojnie światowej, wysiłki polskiej dyplomacji doprowadziło do umiędzynarodowienia sprawy polskiej. Również zwycięska koalicja Ententa przyczyniła się do wskrzeszenia Polski Odrodzonej. Pojawiła się ona bez określonych granic, jako państwo niepodległe, które musi zadbać o utworzenie najważniejszych instytucji, a także ustalenie granic.
Te pierwsze lata niepodległości świadczą o dużej dojrzałości politycznej, tego pokolenia, które tworzy instytucje, ustawy na czele z konstytucją.
Duża odpowiedzialność twórców niepodległości, troska o dobro państwa pokazała światu, że Polacy mogą rządzić sami bez niczyjej pomocy.
Szkoda, że układ sił politycznych po 1918 roku doprowadził do kolejnej agresji i utworzeniu po II wojnie światowej wasalnego tworu państwowego, który absolutnie nie odpowiadał Polakom. Mamiono naród o suwerennej „Ludowej ojczyźnie”, która realizowała politykę obcego mocarstwa.
Obecnie po 20-latach niepodległego państwa trzeba ciągle pamiętać o tożsamości narodowej, historii i rodowodzie chrześcijańskim. Bowiem są ku temu powody, które mogą te wartości rozmyć i w perspektywie przyszłe pokolenia zostaną w mojej ocenie tylko Europejczykami.

Wydania: