Polsko-czeska mapa na cztery pory roku

Autor: 
inf. Mariola Huzar

Jest to dwustronna mapa-informator formatu A4, w dwóch wersjach językowych, pokazująca obszar Gminy Kłodzko i czeskiego Mikroregionu Rychnovsko. Obie strony dostarczają turyście informacje o atrakacjach i miejscach, które warto zobaczyć. Po stronie polskiej w 35 wsiach. Po stronie czeskiej w 29 miejscowościach. Materiał udostępniamy Państwu w formie elektronicznej z możliwością wydruku. Mapy wydano w ramach mikroprojektu „Společně i razem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis i w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013. To jeden z elementów bardzo szerokiej współpracy samorządów z obu stron Euroregionu Glacensis - od 2005 roku.
Tylko 5 lat, a tak wiele znakomitych efektów w sferze kultury, sportu, turystyki, promocji, bezpośrednich kontaktów pomiędzy społecznościami lokalnymi. Ponad 30 podpisanych umów partnerskich. 12 października w czeskim Rychnov nad Kneźnou nastąpi podsumowanie wspólnych działań przez starostę Jiri Rokl i wójta Gminy Kłodzko Ryszarda Niebieszczańskiego. Będzie to ocena pracy obu koordynatorów, odpowiedzialnych za współpracę transgraniczną pomiędzy partnerami. Pana Vladimira Hulmana i pani Marioli Huzar. Obecnie polskie Biuro Promocji pracuje nad wydaniem polsko-czeskiego folderu o artystach i o efektach zrealizowanego Międzynarodowego Pleneru Artystycznego WIOSKI CUDÓW, który miał miejsce pod koniec miesiąca sierpnia. W planie jest jeszcze wspólny kalendarz-plakat na rok 2011. WERSJA POLSKA i WERSJA CZESKA do pobrania na stronie internetowej www.gmina.klodzko.pl

Wydania: