Pasowanie w Długopolu Dolnym

Autor: 
inf. Rodzice
Foto: 
Krzysztof Czermak
pasowanie na ucznia.jpg

Dnia 5 października 2010 r. w Szkole Podstawowej w Długopolu Dolnym odbyło się wielkie święto dla wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców czyli ślubowanie klas pierwszych. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu znamienitych gości.
Uroczystość tą przygotowała wychowawczyni klasy pierwszej pani Anna Kocoń wraz ze swoimi siedmioma pociechami, czyli : Olą, Wiktorią, Anetką, Wojtkiem, Przemkiem, Krzysiem i Kacprem.
Wszystkie dzieci wygłosiły z wielkim przejęciem rotę ślubowania, potem pani dyrektor Iwona Czerwik pasowała ich wielkim ołówkiem na pełnoprawnych uczniów.
Tradycyjnie otrzymały rogi obfitości, dyplomy, plakietki (na które wychowawczyni znalazła sponsora!) oraz sympatyczne prezenty od klasy drugiej.
Dla wszystkich, zarówno dzieci, jak i rodziców było to ogromne przeżycie, które będą wspominać przez lata.
Za przeprowadzenie dzieci w tradycji Pasowania na Ucznia, za zorganizowanie uroczystości, wywołania wśród dzieci radości, pragniemy podziękować Wychowawczyni klasy pierwszej oraz całej Kadrze Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym.

Wydania: