Nowe autobusy kłodzkiego PKS-u

Autor: 
inf. Marta Zilbert
BMC PKS Kłodzko 001.jpg

Powiat kłodzki był pierwszym dolnośląskim samorządem, który zdecydował się na przejęcie miejscowego PKS-u, mimo groźby upadłości przedsiębiorstwa. Ministerstwo Skarbu Państwa skomunalizowało firmę i od czerwca 2009 roku Starostwo Powiatowe nieodpłatnie przejęło jej akcje.
Pod koniec sierpnia br., realizując zadania inwestycyjne założone w planie rozwoju na lata 2009-2013, PKS w Kłodzku Spółka Akcyjna nabył w drodze leasingu operacyjnego dwa autobusy o małej pojemności (18 miejsc siedzących i 7 stojących) brytyjskiej marki BMC.
W ten sposób zwiększył się w Kłodzku potencjał pojazdów o małej pojemności, których jest aktualnie 6. Autobusy BMC wykorzystywane są do przewozów podmiejskich o mniejszej frekwencji pasażerskiej i w okresach poza szczytami przewozowymi. Do końca roku planowane jest nabycie w drodze leasingu kolejnych autobusów: 3 turystycznych, 5 międzymiastowych i 1 minibusa. Dzięki temu wycofane zostaną
z użytku najstarsze dwudziestoletnie autobusy, więc w istotny sposób poprawi się komfort pasażerów.
Na początku września w warszawskim Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego PKS w Kłodzku S.A. złożył wniosek o wydanie zezwolenia na obsługę nowej międzynarodowej regularnej linii relacji Wrocław – Praga. Partnerem przy realizacji tego przedsięwzięcia będzie czeska firma przewozowa CDS Nachod, a uruchomienie linii przewidziane jest na przełom grudnia i stycznia 2011 roku.
Oprócz tego firma rozpoczęła szeroko zakrojoną akcję wymiany tabliczek przystankowych z rozkładami jazdy. Akcję rozpoczęto od gminy Szczytna, a w dalszej kolejności wymiana tabliczek obejmie
gminy uzdrowiskowe. Do końca roku planowana jest wymiana tabliczek na ponad 400 przystankach autobusowych.
W planach bieżących jest także wymiana rozkładów jazdy na dworcach autobusowych w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie.
Ponadto we wrześniu zakończono prace modernizacyjne na dworcu w Bystrzycy Kłodzkiej. Ich zakres obejmował rozbiórkę starej wiaty przystankowej i wymianę jej na trzy inne, obudowane płytami ze szkła bezpiecznego. W planach jest jeszcze zakup betonowych ławek i gazonów na roślinność ozdobną. Pod koniec września rozpoczęto remont elewacji dworca autobusowego w Nowej Rudzie. planowany termin zakończenia robót: 15 listopada 2010.

Wydania: